kronfönster Kronan vridfönster
Krofönster Kronan vridfönster trä och trä aluminium.

Kronfönster har lanserat en rad produktförbättringar och Nylanserar nu detta fönstersystem som Kronfönster Kronan. Kronan finns som träffönster och som träfönster med aluminiumbeklädnad, som fasta fönster, vridfönster, dörrar och pardörrar.

Läs mer om Kronfönster Kronan här

Existerande kunder till Knäredsfönster kan kontakta Kronfönster på 0470-795050 eller på info@kronfonster.se för mer information.