Fönsterleverantören Kronfönster

Kronfönster är fönsterleverantören som levererar kvalitetsfönster direkt från fabriken hem till dig!
Genom att vi inte tillverkar dina produkter förrän du lägger en beställning på dem, kan vi alltid erbjuda fönster i precis i det utförandet du önskar. Det innebär skräddarsydda kvalitetsfönster till riktigt vassa priser som är helt anpassade till just ditt hem.

Hänsyn till miljön

Kronfönster strävar efter att göra så litet klimatavtryck som möjligt genom att arbeta aktivt inom flera områden från råvara till färdig produkt och se till att råmaterial, produktion och transport har ett så liten miljöpåverkan som det går. Vi följer svensk och europeisk lagstiftning på miljöområdet och jobbar konstant på att förbättra vårt miljöarbete.

Energibesparing

Vår ambition är att leverera produkter med bästa energiprestanda så att så lite av inomhusvärmen som möjligt passerar genom dina Kronfönsterprodukter. Detta ger både en mindre uppvärmningskostnad för dig och bidrar till att minska energiproduktionen vilket bidrar till ett hållbart samhälle.

Kvalité

Vi tillverkar våra produkter efter inställningen att de ska hålla under lång tid. Vi ställer därför hårda krav på att såväl råmaterial som komponenter klarar av daglig användning oavsett var de monteras och vem som ska använda dom.

Tillverkning

Alla våra produkter tillverkas av råmaterial som vi kan spåra till sitt ursprung. Vi värnar om återväxten av trädbeståndet och de träd som fälls ersätts alltid med nytt bestånd. Vi strävar efter att ha en effektiv tillverkning med minimalt spill där så mycket av råmaterialet som möjligt används. Det spill som uppstår vid framställning av träprodukter återanvänds i produktionen för uppvärmning. Spill från PVC- och aluminiumproduktion återvinns till nytt PVC-material. Ämnen som används för impregnering och lackering av träfönster är vattenbaserade och följer EUs lagstiftning. PVC-produkter tillverkas av A-klassat gods som är fritt från miljögifter däribland ämnen som tungmetaller, ftalater, bromerade flamskyddsmedel samt nanopartiklar. PVC-materialitet är emissionsfritt vilket innebär att inga partiklar utsöndras från profilerna i luften.

Transport

Vi arbetar med att ha en så effektiv transportkedja som möjligt, det innebär att transportbilar alltid går fullastade från produktion och att vi i den mån det går organiserar samlade leveranser.

Återvinning

Det mesta i våra produkter kan återvinnas. Stor andel av våra träprodukter kan göras om till flis och användas till energiråvara eller inom massa- och pappersindustrin. PVC-produkter behöver sällan återvinnas eftersom de är underhållsfria om de behöver återvinnas av olika orsaker som t.ex. rivning av byggnad eller renovering kan de smältas ner och återvinnas upp till 7 gånger som nya PVC-produkter. Fönster, dörrar och övriga typer av aluminiumprodukter återvinns sällan och 75 % av alla produkter som tillverkas används fortfarande om en produkt är uttjänt kan den smältas ner för tillverkning av nya produkter.

Lång livslängd och riktigt hög kvalité

Kronfönster har valt att satsa enbart på produkter med lång livslängd och riktigt hög kvalité.
Det är också just därför vi kan lämna långa garantier på våra produkter. Eftersom vi tillverkar fönster först efter beställning kan vi minimera transporter, lagerhållning och fördyrande mellanhänder. Detta är inte något som bara är trevligt för din plånbok, det är dessutom bra för miljön,. På så vis kommer dina fönster göra ett minimalt avtryck på miljön, samtidigt som du kan sänka dina uppvärmningskostnader och förhöja upplevelsen i ditt hem.

Kronfönster tar ansvar

Vi är med dig som kund från start till dess att ditt skräddarsydda fönster är levererat. Genom en noggrann granskningsprocess kontrollerar vi att alla moment i tillverkningen håller högsta kvalitet med så liten påverkan som möjligt på miljön.
Eftersom vi tillverkar fönster först vid beställning och transporterar direkt hem till dig så kapar vi onödiga mellanhänder. Mellanhänder som annars inneburit transporter, lagerhållning & förnyade transporter från lager till ditt hem. Vi som fönsterleverantör ska genom visionära tankar, en av marknadens generösaste produktgarantier och effektiv logistik, skapa hållbara produkter för både ditt hem och din omgivning.

Erfaren och sakkunnig personal

Våra erfarna fönsterrådgivare har en av branschens längsta erfarenheter och hjälper dig genom hela processen med råd och tips för att hitta det som passar ditt hus bäst. Med våra erfarna experter kan vi tillsammans hitta en lösning efter just dina förhållanden och behov, allt från slott till sommarstuga.
Att välja fönster är inte enkelt och det som är standard på Kronfönsters produkter är ofta tillval hos andra. Vi vill göra processen för dig så enkel som möjligt genom att erbjuda kompletta produkter som levereras till dig på en pall, redo att monteras in.

Skräddarsydda offerter

Trots att vi försöker erbjuda ett riktigt brett sortiment som är anpassningsbart vet vi att inte alla hittar precis de man söker.  Våra kunniga experter finns till ditt förfogande och hjälper gärna till att hitta just den lösning som passar ert behov bäst med skräddarsydda offerter utan extra kostnad!
Kronfönster är fönsterleverantören som vänder sig till dig som vill ha fönster direkt från fabriken, utan mellanhänder, vilket ger dig en slutprodukt som är hållbar i såväl miljö som ekonomi.

 

Kronfönster