Köpvillkor - Företag

Denna sida innehåller Kronfönsters köpvillkor för företag. Om du är privatperson, se Köpvillkor Privatperson.

Offerter

En offert från T Fönster AB är normalt giltig i 30 dagar. Undantaget gäller för begränsade kampanjer eller speciellt avtal med säljare. Reservation för slutförsäljning. 

T Fönster AB skickar dig alltid offertunderlag på din förfrågan. Du mottar i mejl eller per brev, information med specifikation kring det du har efterfrågat såsom mått, antal, typ av produkt, tillbehör etcetera, offerten består av ett textdokument som i vissa fall åtföljs av en medföljande PDF-fil där ytterligare information och i vissa fall ritning kan framgå.  

Godkännande av offert/order

Era produkter tillverkas i en kombination av den senaste maskinella tekniken och manuellt hantverk. Vi erbjuder stor variation och många olika varianter och utföranden. Vårt mål är att du som kund ska bli nöjd med ditt köp därför är det mycket viktigt att du är noggrann när du läser igenom vår offert, så att vi levererar produkter i det utförande så som du har tänkt dig. Ni som kund ansvarar för att tillförsäkra er om att offerten från vår webbshop eller som skickas ut av säljare samt beställningen som görs genom vår webbshop stämmer. “Här informerar vi om vad du bör tänka på inför ett köp av glasade produkter: https://www.kronfonster.se/vagledning-och-praktiska-saker-att-tanka-pa-nar-du-ska-byta-fonster/.

Ångerrätt

Alla produkter i sortimentet är så kallade tillverkningsvaror som tillverkas på kundönskemål, ändring eller annullering av order kan ej göras och därav finns ingen ångerrätt. 

Personsäkerhetsglas och barnsäkerhet

Som kund och byggherre är du ansvarig att kontrollera att du följer gällande lagar beträffande personsäkerhetsglas och barnsäkerhet. Här kan läsa mer om detta: https://www.kronfonster.se/vagledning-och-praktiska-saker-att-tanka-pa-nar-du-ska-byta-fonster/. 

Priser

Det slutpris som lämnas med all rabatt inräknad. Slutpriset går ej att kombinera med andra erbjudanden eller kampanjer.  

Betalningsvillkor

Betalning sker i normalfallet mot faktura 30 dagar netto, efter godkänd kreditprövning. Ingen faktureringsavgift tillkommer. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24 % + gällande referensränta. Vid exportförsäljning tillämpar vi förskottsbetalning till 100 %. T Fönster levererar till företagets skrivna eller adress där företaget står som fastighetsinnehavare. Vid större beställningar kan handpenning på delar av ordervärdet avkrävas köparen. 

Fakturering 

Faktura skickas alltid ut per mejl till företaget var därför noga med att ange rätt e-postadress samt att kontrollera denna mejlbox i samband att dia beställda produkter ska levereras ut. 

Förskottsbetalning 

Tillämpas vid:  

– Leverans till adress utan koppling till beställaren, det vill säga annan adress än folkbokföringsadressen eller adress där beställaren står som innehavare till fastigheten
– Vid betalningsanmärkningar
– Nystartat bolag
– För utlandskund 

Personuppgifter (enskild firma)

Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Om du väljer betalning mot faktura görs vi en sedvanlig kreditprövning i samband med din beställning. I övrigt kommer vi att försöka ge dig god service med utskick av erbjudanden och kataloger. Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

Produktreservation

Vi reserverar oss för eventuella fel och förklaringsmisstag som kan förekomma på vår hemsida och i vår kommunikation med kund. Vi förbehåller oss rätten att när vi så önskar, ändra priser på våra produkter. Kampanjer och rabatter kan förekomma. Ingen reducering av priser sker i efterhand av redan köpta produkter om T Fönster ändrar priserna efter att du gjort ditt köp. Reservation mot slutförsäljning av produkter samt för borttagning av produkter ur sortimentet om och när T Fönster AB finner det lämpligt. 

Leverans

I samband med beställning/godkännande av offert anger du den leveransadress som är aktuell. Transport förutsätter farbar väg till leveransadressen samt att vägen är doserad för lastbil. Vid leverans av försändelser under 230cm i bredd/210cm i höjd sker lossning med bilens bakgavellyft och med handtruck. För att kunna leverera krävs att avlastningsområdet är fritt från snö och att underlaget är stabilt och bestående av asfalt, betong eller motsvarande. 

Försändelser överskridande 230cm i bredd och 210cm i höjd kräver truck eller motsvarande fordon för sidolossning. Om du själv vill ombesörja lossning är det viktigt att du har rätt utrustning för att kunna lossa försändelsen. 

Leverans innefattar ej inbärning. Vid köp av tjänsten lossning sker lossning alltid till tomten eller i anslutning till tomten beroende på förutsättningarna. Vid truck- eller kranlossning har operatören/chauffören ingen skyldighet att lossa försändelsen direkt i anslutning till platsen produkterna ska monteras. 

T Fönster levererar ej till öar utan vägverkets färjeförbindelse, istället sker leverans till närmsta hamn, kaj alternativt godsterminal. Du ansvarar då själv för transport resterande sträcka. Observera att uddaortstillägg kan förekomma vid leverans till vissa destinationer, detta innefattar också i vissa fall leveranser där vägverkets färjeförbindelser finns. Vid leverans vidare ut till ö krävs i vissa fall extra emballage, vi kan mot tilläggskostnad ombesörja detta och behöver då informeras om detta i samband med att beställning läggs. 

Vid avisering kommer vår transportpartner att kontakta dig för att komma överens om leveranstillfälle för utkörning. Om du efter överenskommelse inte tar emot försändelsen vid leveranstillfället räknas detta som en bomkörning vilket medför extra kostnader, denna kostnad är du som kund då skyldig att betala. 

Om du ej kan ta emot din försändelse, sker lagerförning upp till 14 dagar på speditörens terminal. 4 dagar sker lagerförning kostnadsfritt, förvaring överskridande dessa dagar innebär en extra kostnad, denna kostnad faktureras dig som kund. 

Leverans av mindre försändelser sker ofta spårbart till utlämningsställe i förbindelse till din leveransadress. I samband med att du hämtar ut leveransen legitimerar du dig. Denna typ av försändelse ska hämtas ut inom 14 dagar efter de anlänt utlämningsstället. 

Vid mottagande, lagra alltid fönstren/dörrarna stående på stabilt underlag. Felaktiga varor måste förvaras torrt, under tak, oanvända i väntan på vidare åtgärd. Det är köparens ansvar att produkten förvaras på ett sådant sätt att den ej försämras eller stjäls, tills Kronfönster återtar varan. 

Leveransadress. Kontrollera noga att den leveransadress du anger är korrekt, såväl gata som postnummer. Vid lämnande av felaktiga uppgifter finns risk att felbokning görs vilket resulterar i att beställningen går till felaktig leveransadress och tillbaka till terminal detta medför extra utgifter vilket kommer att debiteras beställaren. 

Leveranstider

Leveransdatum är alltid preliminära. De datum som anges i offert och orderbekräftelse är alltid uppskattningar. I orderbekräftelse uppskattas alltid leveranstiden utifrån tidpunkten beställningen inkommit. Vi rekommenderar därför att ni inte bokar hantverkare förrän ni har era varor hemma och har kontrollerat leveransen. 

Leveransförsening

Förbehåll om Covid 19, Corona pandemin/ Förbehåll om kriget i Ukraina

T Fönster AB kan ej hållas ansvariga för förseningar som sker till följd av utvecklingen kring Covid 19, Corona pandemin eller följder av denna. T Fönster AB kan ej heller hållas ansvariga för förseningar som sker till följd av krigssituationen i Ukraina och dess påföljder.

T Fönster AB anger ett preliminärt leveransdatum på din order. Detta datum är inte ett exakt datum, leveransen kan variera 2-3 veckor tidigare eller senare än det preliminära beroende på säsong och yttre omständigheter eftersom T Fönster inte säljer lagerförda produkter. Vi ber om överseende med detta. Om leveransförsening inträffar meddelar T Fönster dig om detta med nytt uppskattat leveransdatum. 

Leveranser som sker 25 arbetsdagar från det uppskattade leveransdatumet som framgår av orderbekräftelsen betraktas som leverans inom skälig tid, och ger ej köparen rätt att kräva kompensation för försening. 

Förbehåll tillämpas för händelser som force majeure, hinder i transportled, lockout, produktionsrelaterade fel, fel i råvara och material samt förseningar av råmaterial/komponenter som krävs för tillverkning av beställda produkter.  

Mottagningskontroll

Vid mottagande skall behörig person finnas hemma för att kvittera och kontrollera godset, kund ansvarar för dettaMottagningskontroll alltid utföras för synliga fraktskador på emballage och/eller gods. Mottagaren skall också kontrollera så att allt finns med enligt beställning och att ingenting saknas. Mottagen som kvitterar och tar emot försändelsen är ansvarig för att anmärka på om något saknas, har levererats fel eller om transportskador finns på försändelsen. Anmärkningar av detta slag skall alltid göras på fraktsedelns kvittensdel som kan vara i pappersformat eller digitalt genom handdator. Om ett fel upptäcks: ta emot försändelsen, och anmärk felet på fraktsedeln. Fraktsedeln ska aldrig kvitteras utan att felet anmärkts. Anmärkningen på fraktsedeln behöver inte vara omfattande men krävs för att felet ska regleras. 

Viktigt! Fraktsedeln ska betraktas som juridisk handling. Mottagaren som skriver på fraktsedeln ska anmärka på fraktsedelns kvittensdel innan godset kvitteras om så inte görs står mottagaren för hela risken. Om skada upptäcks efter mottagande och inte kvitterats på fraktsedeln behandlas denna inte som transportskada och då bortfaller reklamationsrätten. 

Fel som hittats vid mottagande ska omedelbart anmälas skriftligt till T Fönster AB genom vår webbplats: https://kronfonster.se/foretaget/felanmalan/transportskadat-gods/. 

Fraktskadan ska dokumenteras och styrkas med foto, både heltäckande bild som visar pallen med skadorna samt detaljbilder. Flytta inte varorna och montera inte skadade eller felaktiga varor. Varor som monteras trots skador/defekter accepteras inte som fel/reklamation. 

OBS! Transportskador samt fel i leveransens omfattning kan EJ göras om anmälan inte görs inom 4 dagar efter mottagande av leveransen. 

Dolda skador

Viktigt att godset packas upp direkt efter leveransmottagning och granskas. Dolda skador/fel/saknade tillbehör som inte kunnat upptäckas vid leveransmottagning skall anmälas direkt till T Fönster genom en felanmälan på vår hemsidahttps://kronfonster.se/foretaget/felanmalan/ senast inom 4 dagar efter mottagande av leveransen. 

Om du tagit emot skadade produkter måste dessa lagras säkert och på skyddad plats tills utredningen är färdig. Det är inte tillåtet att returerna gods utan godkännande och rutiner från T Fönster.

Garantier

Se T Fönsters garantier.

Force Majeure

T Fönster och våra underleverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar, kraftiga prisökningar, större svängningar i växelkurser eller jämförbara händelser utanför vår kontroll. 

Vid distansköp tillämpas Distanshandelslagen. Vid försäljning till privatperson tillämpas Konsumentköplagen. Vid försäljning till företag tillämpas Köplagen.

Montering

T Fönsters produkter tillverkas enligt den senaste standarden för produktionsteknik. Produkterna funktionskontrollernas i produktion innan de levereras till dig.  T Fönster AB rekommenderar att du använder fackman för montaget. På vår hemsida finns instruktioner för hur du monterar och efterjustera din produkt  https://www.kronfonster.se/information/montering-av-fonster/ 

Eventuell skyddstejp bör avlägsnas snarast från profilen, annars finns risk för att tejpen fastnar på profilerna och/eller färgar av sig. 

Montering av glaskassetter kräver kunskaper om hantering av glas därför rekommenderar vi glasmästare eller person med motsvarande erfarenhet/kunskap till detta. 

Innan monteringen påbörjas, säkerhetsställ att produkterna är enligt din orderbekräftelse och att eventuell skada på någon produkt är utredd med T-fönsters kundtjänst samt att din faktura är inbetald. 

Träprodukter

Vi tillverkar våra träprodukter av långsamvuxen furu med stor andel kärnvirke. Detta material fingerskarvas för maximal hållfasthet och minimal rörelse i profilerna. Vid tillverkning av träprodukter kan mindre avvikelser i måtten förekomma, någon eller ett par mm i tolerans är en naturlig del i tillverkningen av måttanpassade träprodukter. 

Hjälp oss

Det är viktigt för oss att du är nöjd som kund hos oss. Hör av dig om du har synpunkter eller tips så vi kan bli bättre.