Köpvillkor - Företag

Denna sida innehåller Kronfönsters köpvillkor för företag. Om du är privatperson, se Köpvillkor Privatperson.

Offerter

En offert från T Fönster AB är normalt giltig i 30 dagar. Undantaget gäller för begränsade kampanjer eller speciellt avtal med säljare. Reservation för slutförsäljning.

T Fönster AB skickar dig alltid offertunderlag på din förfrågan. Du mottar i mejl eller per brev, information om de mått du har frågat på och i vissa fall medföljer även en PDF-fil med mått och antal.

Godkännande av offert/order

Era produkter tillverkas i en kombination av den senaste maskinella tekniken och manuellt hantverk. Vi erbjuder stor variation och många olika varianter och utföranden. Vårt mål är att du som kund ska bli nöjd med ditt köp därför är det mycket viktigt att du är noggrann när du läser igenom vår offert, så att vi levererar produkter i det utförande så som du har tänkt dig. Ni som kund ansvarar för att tillförsäkra er om att offerten från webbshop eller säljare samt beställningen som görs genom vår webbshop stämmer.

När du skickar in din beställning kan ändringar ej göras. Vid annullering av ej levererad order kommer T Fönster AB att kräva full ersättning för samtliga kostnader som T Fönster AB har haft i samband med ordern. Var därför noggrann med att kontrollera att allt stämmer i din beställning innan du godkänner.

 

Personsäkerhetsglas och barnsäkerhet

Som kund och byggherre är du ansvarig att kontrollera att du följer gällande lagar beträffande personsäkerhetsglas och barnsäkerhet. I Boverkets regelsamling finns aktuella regler och anvisningar för krav på personsäkerhetsglas i bostäder. Glasytor ska enligt lagen utformas så att risken för skärskador begränsas. För bostäder, med glasytor placerade närmare än 0,6 m från golv- eller markyta, krävs säkerhetsglas.

Om barn kommer att vistas i fastigheten krävs barnspärr på öppningsbara fönster vid fallhöjd överstigande 1,8 meter.

För mer information besök: www.boverket.se

 

Ångerrätt/returer

Vid måttbeställda fönster och dörrar och speciellt tillverkade för Er räkning finns ingen ångerrätt.

Leverans

I samband med beställning/godkännande av offert anger du den leveransadress som är aktuell. Transport förutsätter farbar väg till leveransadressen samt att vägen är doserad för lastbil. Vid leverans av försändelser under 230cm i bredd sker lossning med bilens bakgavellyft och med handtruck. För att kunna leverera krävs att avlastningsområdet är fritt från snö och att underlaget är stabilt och bestående av asfalt, betong eller motsvarande.

Försändelser överskridande 230cm kräver truck eller motsvarande fordon för sidolossning. Om du själv vill ombesörja lossning är det viktigt att du har rätt utrustning för att kunna lossa försändelsen.

Leverans innefattar ej inbärning. Vid köp av tjänsten lossning sker lossning alltid till tomten eller i anslutning till tomten beroende på förutsättningarna. Vid truck- eller kranlossning har operatören/chauffören ingen skyldighet att lossa försändelsen direkt i anslutning till den plats produkterna ska monteras.

T Fönster levererar ej till öar utan vägverkets färjeförbindelse, istället sker leverans till närmsta hamn, kaj alternativt godsterminal. Du ansvarar då själv själv för transport resterande sträcka. Observera att uddaortstillägg kan förekomma vid leverans till vissa destinationer, detta innefattar också i vissa fall leveranser där vägverkets färjeförbindelser finns.

Om du ej kan ta emot din försändelse, sker lagerförning upp till 14 dagar på speditörens terminal. 4 dagar sker lagerförning kostnadsfritt, förvaring överskridande dessa dagar innebär en extra kostnad som T Fönster inte ansvarar för. Vid lagerförning faktureras kostnaden därför dig som kund.

Om försändelsen ej hämtar ut från speditörens terminal inom 14 dagar, returneras leveransen till T Fönsters lager. Du som kund är då skyldig att betala returfrakten.

Leverans av mindre försändelser sker ofta spårbart till utlämningsställe i förbindelse till din leveransadress. I samband med att du hämtar ut leveransen legitimerar du dig. Denna typ av försändelse ska hämtas ut inom 14 dagar efter de anlänt utlämningsstället.

Vid mottagande, lagra alltid fönstren/dörrarna stående på stabilt underlag. Felaktiga varor måste förvaras torrt, under tak, oanvända i väntan på vidare åtgärd. Det är köparens ansvar att produkten förvaras på ett sådant sätt att den ej försämras eller stjäls, tills Kronfönster återtar varan.

Leveransadress. Kontrollera noga att den leveransadress du anger är korrekt, såväl gata som postnummer. Vid lämnande av felaktiga uppgifter finns risk att felbokning görs vilket resulterar i att beställningen går till felaktig leveransadress och tillbaka till terminal detta medför extra utgifter vilket kommer att debiteras beställaren.

Leveranstider

Leveransdatum som anges i offert och orderbekräftelse är alltid preliminärt. I orderbekräftelse uppskattas alltid leveranstiden utifrån tidpunkten beställningen inkommit. Vi rekommenderar därför att ni inte bokar hantverkare förrän ni har era varor hemma och har kontrollerat leveransen.

Leveransförsening

Förbehåll om Covid 19, Corona pandemin

T Fönster AB kan ej hållas ansvariga för förseningar som sker till följd av utvecklingen kring Covid 19, Corona pandemin eller följder av denna.

T Fönster AB anger ett preliminärt leveransdatum på din order. Detta datum är inte ett exakt datum, leveransen kan variera 2-3 veckor tidigare eller senare än det preliminära beroende på säsong och yttre omständigheter eftersom T Fönster inte säljer lagerförda produkter. Vi ber om överseende med detta. Om leveransförsening inträffar meddelar T Fönster dig om detta med nytt uppskattat leveransdatum.

Om du väljer till annan färg, annat glas än standard eller köper under vår högsäsong så är leveranstiderna längre än normalt. T Fönster kan erbjuda dig som kund, kompensation om din order är mycket försenad enligt följande tariff. De första 2 veckorna utgår ingen kompensation eftersom det ligger inom felmarginalen. 1% i prisavdrag per påbörjad vecka i försening, börjar löpa från 3:e veckan, då 3% ges, till maximalt 10% prisreduktion, vecka 10. Kompensationen gäller endast de varor som är försenade och maximalt 5 000 SEK inkl. moms.

Förseningskompensation gäller endast privatkunder och utgår endast vid försening gällande tillverkning. Om produkten skulle bli försenad p.g.a. transportskada eller reklamation utgår ingen kompensation till kund.

Kompensation utgår endast för köp av varor. Vid montage levereras varorna i samband med montaget som sker enligt överenskommelse.

 

Mottagningskontroll

Vid mottagande skall mottagningskontroll alltid utföras för synliga fraktskador på emballage och/eller gods. Mottagaren skall också kontrollera så att allt finns med enligt beställning och att ingenting saknas. Mottagen som kvitterar och tar emot försändelsen är ansvarig för att anmärka på om något saknas, har levererats fel eller om transportskador finns på försändelsen. Anmärkningar av detta slag skall alltid göras på fraktsedelns kvittensdel. Om ett fel upptäcks: ta emot försändelsen, och anmärk felet på fraktsedeln. Fraktsedeln ska aldrig kvitteras utan att felet anmärkts. Anmärkningen på fraktsedeln behöver inte vara omfattande men krävs för att felet ska regleras.

Viktigt! Fraktsedeln ska betraktas som juridisk handling. Mottagaren som skriver på fraktsedeln ska anmärka på fraktsedelns kvittensdel innan godset kvitteras om så inte görs står mottagaren för hela risken. Om skada upptäcks efter mottagande och inte kvitterats på fraktsedeln behandlas denna inte som transportskada och då bortfaller reklamationsrätten.

Fel som hittats vid mottagande ska omedelbart anmälas skriftligt till T Fönster AB genom vår webbplats: https://kronfonster.se/foretaget/felanmalan/transportskadat-gods/.

Fraktskadan ska dokumenteras och styrkas med foto, både heltäckande bild som visar pallen med skadorna samt detaljbilder. Flytta inte varorna och montera inte skadade eller felaktiga varor. Varor som monteras trots skador/defekter accepteras inte som fel/reklamation.

Dolda skador
Viktigt att godset packas upp snarast efter leveransmottagning och granskas. Dolda skador/fel/saknade tillbehör som inte kunnat upptäckas vid leveransmottagning skall anmälas direkt till T Fönster genom en felanmälan på vår hemsida: https://kronfonster.se/foretaget/felanmalan/ senast inom 4 dagar efter mottagande av leveransen.

Om du tagit emot skadade produkter måste dessa lagras säkert och på skyddad plats tills utredningen är färdig. Det är inte tillåtet att returerna gods utan godkännande och rutiner från T Fönster.

Observera att transportskador ej accepteras om anmälan inte görs inom 4 dagar efter godset mottagits.

 

Priser

Det slutpris du har fått är med all rabatt inräknad. Slutpriset går ej att kombinera med andra erbjudanden eller kampanjer.

 

Betalningsvillkor

Betalning sker i normalfallet mot faktura, efter godkänd kreditprövning. 10 dagar netto. Ingen faktureringsavgift. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24 % + gällande referensränta. Vid exportförsäljning tillämpar vi förskottsbetalning till 100 %. Vid större beställningar kan handpenning på delar av ordervärdet avkrävas köparen. Vid leveranser till annan adress än den där bolaget är skrivet kan förskott/handpenning krävas för förstagångskunder samt i de fall det är nyregistrerade bolag.

 

Fakturering

Fakturering sker alltid per mejl. I samband med er leverans så skickar vi ut fakturan, till den e-postadress vi har fått av dig. Om faktura ska gå till separat e-postadress behöver vi känna till det i samband med orderläggning.

 

Förskottsbetalning

Förskottsbetalning behövs:

  • Vid betalningsanmärkningar
  • För nyregistrerade bolag
  • För utlandskund
  • I vissa fall vid leverans till annan adress än företagets skrivna adress

Garantier

Se T Fönsters garantier.

 

Force Majeure

T Fönster och våra underleverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar, kraftiga prisökningar, större svängningar i växelkurser eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.

Vid försäljning till företag tillämpas Köplagen.

Produktreservation

Vi reserverar oss för eventuella fel och förklaringsmisstag som kan förekomma på vår hemsida och i vår kommunikation med kund. Vi förbehåller oss rätten att när vi så önskar, ändra priser på våra produkter. Kampanjer och rabatter kan förekomma. Ingen reducering av priser sker i efterhand av redan köpta produkter om T Fönster ändrar priserna efter att du gjort ditt köp. Reservation mot slutförsäljning av produkter samt för borttagning av produkter ur sortimentet om och när T Fönster AB finner det lämpligt.

 

Montering

T Fönsters produkter tillverkas enligt den senaste produktionstekniken. Produkterna funktionskontrolleras i produktion innan de levereras till dig. Funktionaliteten hos din produkt består av 50% på vår tillverkning och 50% av monteringen av din nya produkt. Därför är det oerhört viktigt att det monteras på rätt sätt enligt våra instruktioner. T Fönster AB rekommenderar att du använder fackman för montaget. På vår hemsida finns också instruktion för hur du kan efterjustera din produkt. Följer du dessa steg kommer du få ett fönster som fungerar klanderfritt i många år och som du blir nöjd med. T Fönster påtar sig inte ansvaret att efterjustera fönster åt våra kunder. Observera att skyddstejpen får sitta kvar i maximalt 2 månader på våra PVC-fönster, annars finns risk för att tejpen fastnar på profilerna och/eller färgar av sig.

Vissa glasade partier framförallt större enheter som vikdörrar och skjutdörrar kan levereras utan glaskassetterna monterade i partierna. Hanteringen blir på detta sätt lättare vid mottagande och vid montering och samtidigt minimeras risken för att glaskassetterna flyttar på sig under transport och hamnar ur balans. Montering av glaskassetter kräver kunskaper om hantering av glas därför rekommenderar vi glasmästare eller person med motsvarande erfarenhet/kunskap till detta.

Träprodukter

Vi tillverkar våra träprodukter av långsamvuxen furu med stor andel kärnvirke. Detta material fingerskarvas för maximal hållfasthet och minimal rörelse i profilerna. Vid tillverkning av träprodukter kan mindre avvikelser i måtten förekomma, någon eller ett par mm i tolerans är en naturlig del i tillverkningen av måttanpassade träprodukter.

Personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Om du väljer betalning mot faktura eller delbetalning gör vi en sedvanlig kreditprövning i samband med din beställning. I övrigt kommer vi att försöka ge dig god service med utskick av erbjudanden och kataloger. Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

 

Hjälp oss

Det är viktigt för oss att du är nöjd som kund hos oss. Hör av dig om du har synpunkter eller tips så vi kan bli bättre.