Köpvillkor företag

Kronfönster är ett varumärke under T Fönster AB. En offert från T Fönster AB är normalt giltig i 30 dagar. Undantaget gäller för begränsade kampanjer. Reservation för slutförsäljning.T Fönster AB tillämpar köplagen.

Denna sida innehåller Kronfönsters köpvillkor för företag. Om du är privatperson, se Köpvillkor Privatperson.

Kronfönster har ett stort sortiment med många variationsmöjligheter. För att du som kund ska bli
nöjd så måste du kontrollera offerten noggrant. Ni som kund ansvarar för att offerten stämmer.

Viktiga saker att tänka på om offerten:

Är det rätt modell jag fått offererad?
Kronfönster tillämpar exakta karmyttermått, finns utrymme för drevmån?
Kronfönster tillämpar vy från gångjärnssidan på alla ritningar och beskrivningar.
Stämmer låsning/cylinder? (insida –utsida)
Stämmer spröjsen? Standard är 26mm mellanliggande aluminiumspröjs som, om inget annat står specificerat,
bildar symmetriska fält.
När ni godkänt offerten går den till produktion och inga ändringar kan då göras.

Kronfönster skickar dig alltid offertunderlag på din förfrågan. Du mottar i e-post eller brev information om de mått du har frågat på, i vissa fall medföljer även en PDF-fil med mått och antal.

Kronfönster erbjuder ingen ångerrätt eller möjlighet att annullera lagd order.

Kronfönster meddelar ett preliminärt leveransdatum i orderbekräftelsen. Vi använder externa speditörer för transporten varför det preliminära leveransdatumet kan ändras. Vi kan mot extra kostnad göra en så kallad tidsbokning för leverans efter det att fönstren är klara för leverans. OBS! tidsbokning finns inte tillgänglig i hela landet.

Ni som kund behöver informera vår säljare i ett inledande skede om att vidare transport av kund kommer att ske via passagerarfärjor. Detta för att Kronfönster ska kunna förse leveransen med ytterligare emballage. Detta är ett krav från transportbolagen som annars kan komma att neka transport på passagerarfärjan.

När fönstren är klara för leverans bokar vi transport och meddelar er. Normalt tar det 2-5 arbetsdagar från det att vi bokat transport till att ni har godset hos er. Transportbolaget aviserar er via telefon innan leverans sker. I vissa fall kan de avisera via post.

Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns på plats vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Det åligger kunden att betala för eventuella kostnader om ingen behörig person kan ta emot godset.

Vid beställning kontrollera att leveransadressen stämmer.

Riskens övergång mellan säljare och köpare övergår vid leverans. Därför är det så viktigt att godset kontrolleras.

Kontrollera fönstren vid mottagandet och rapportera omgående transportskador till transportören. Skulle leveransskador upptäckas skall noteras på fraktsedeln. Övriga skador ska rapporteras till Kronfönster inom skälig tid, med foto där produkten står i anslutning till pallen. Montage av skadat gods får endast ske med Kronfönsters godkännande.

Lagra alltid fönstren/dörrarna stående på stabilt underlag. Felaktiga varor måste förvaras torrt, under tak, oanvända i väntan på vidare åtgärd. Det är köparens ansvar att produkten förvaras på ett sådant sätt att den ej försämras eller stjäls, tills Kronfönster återtar varan.

Transportbolaget lämnar godset på närmast lämpliga ställe. Det är kundens ansvar att se till att det finns en lämplig avlastningsplats och uppställningsyta för fönstret när leverans sker. Förflyttning av gods som strider mot vad vi här föreskriver sker på kundens ansvar.

Vägen till lossningsplatsen måste vara farbar för en lastbil. Om vägen inte är farbar levererar vi produkterna till den plats som vi kan nå med våra bilar.

Det slutpris du har fått är med all rabatt inräknad. Slutpriset går ej att kombinera med andra erbjudanden eller kampanjer.

Betalning sker i normalfallet mot faktura, efter godkänd kreditprövning. 30 dagar netto. Ingen faktureringsavgift. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24 % + gällande referensränta. Vid exportförsäljning tillämpar vi förskottsbetalning till 100 %. Vid leveranser till annan adress än där bolaget är skrivet kan förskott/handpenning krävas.

Kronfönster fakturerar via brev. Om ni önskar få fakturan via epost kontaktar ni er säljare.

Kronfönster och våra underleverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar, kraftiga prisökningar, större svängningar i växelkurser eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.

Vi reserverar oss för eventuella fel och förklaringsmisstag som kan förekomma på vår hemsida och i vår kommunikation med kund. Vi förbehåller oss rätten att när vi så önskar, ändra priser på våra produkter. Kampanjer och rabatter kan förekomma. Reservation mot slutförsäljning av produkter samt för borttagning av produkter ur sortimentet om och när Kronfönster finner det lämpligt.

Funktionaliteten på ditt fönster beror till 50% på vår tillverkning och 50% av på montaget. I våra monteringsanvisningar finns instruktioner för hur du ska montera och efterjustera fönstret. Observera att skyddstejpen får sitta kvar i maximalt 2 månader på våra PVC-fönster, annars finns risk för att tejpen färgar av sig.

Det är viktigt för oss att du är nöjd som kund hos oss. Hör av dig om du har synpunkter eller tips så vi kan bli bättre.

Kontakta oss

T Fönster AB

Huvudkontor: Fullständigt showroom,
utställning & fabriksförsäljning.

Sandvägen 2, 352 45 Växjö

Telefon: 0470-79 50 50

Epost: info@kronfonster.se

Öppettider

Mån-Fre

Butik: 08.00-17.00

Telefon: 07:00 - 17:00

Växel 07.00-17.00

Lunchstängt 11.30-12.30

Lördagsöppet Växjö

Gillar du denna sidan om fönster och dörrar?