Välj mellan flera utföranden på spröjsar och poster

Att lägga till spröjs och poster i fönster och dörrar är ett effektivt sätt att ändra karaktären hos produkten. Spröjsar finns olika utföranden och tjocklekar beroende på vilken stil du söker och går att få till alla produkter. Poster kan placeras i fönsterbåge/dörrblad hos öppningsbara fönster och dörrar eller i karmen hos fasta fönster.

Vad är en spröjs och vad är en post och vad är skillnaden mellan dessa?

Spröjs och poster är avdelare som läggs in i fönster och dörrar för att skapa fält/mindre rutor. De är vanligtvis tillverkade i trä, aluminium eller PVC beroende på i vilken typ av produkt de ska monteras. Spröjsen är tunnare än posten och ger ett smalare intryck. Beroende på typ av spröjs går de att få från i tjocklek från 8mm till 45mm. En post har mer gods och bygger allt från 50-120mm.

Om spröjs

Spröjs finns i olika utföranden och tjocklekar, de vanligaste ligger runt 25-26mm. 

Mellanglasspröjs – Placeras mellan glasen, inuti glaskassetten. Denna variant blir i och med placeringen helt underhållsfri och gör det enkel vid putsning. Spröjsen är välvd i formen vilket ger ett vackert och klassiskt intryck. Mellanliggande spröjs ger genom sin formgivning ett tredimensionellt intryck och lurar ögat att tro att den ligger utanpå glaset.

Fast utanpåliggande spröjs med distanslist – placeras mot glasets insida/utsida och med en mellanliggande distanslist mellan spröjsen. Detta ger ett glasavdelande, traditionellt intryck och är populärt på fönster med gammeldags stil som allmogefönster. 

Fast utanpåliggande spröjs – placeras på samma sätt som fast utanpåliggande spröjs med distanslist ovan med skillnaden att distanslisten inte sitter monterad. Denna variant förekommer ofta på mer komplicerade spröjsvarianter som romber, bågformade spröjsar osv. där man vill ha en klassisk fast spröjs men distanslisten inte är möjlig att montera 

Bildexempel spröjs

Exempel på fasta utanpåliggande spröjs med distanslist – 25mm. Allmogefönster Sekel har en mjukare, detaljbearbetad design på den invändiga spröjsen som går i linje med modellens klassiska formgivning.

Exempel på mellanglasspröjs i aluminium – 25mm. Mellanglasspröjsen har en välvd form och är på några meters avstånd svår att uppfatta som mellanliggande, ögat uppfattar spröjsen på avstånd som att den placeras utanpå glaset.

Spröjsvarianter

Kronfönster erbjuder spröjsade fönster och dörrar i olika utformningar. Nedan återfinns ett antal varianter. Spröjsar kan också placeras enligt andra önskemål. Kontakta oss för rådgivning eller hjälp med prisberäkning på info@kronfonster.se eller 0470-795050.

Spröjsvarianter #1
Spröjsvarianter #2
Spröjsvarianter #3
Spröjsvarianter #4

Om poster

Har en kraftigare/bredare konstruktion än spröjsen och ger tydligare delning av produkten

Är alltid glasavdelande och placeras i fönsterbåge som bågpost eller i karmen som karmpost. Poster har mer gods än spröjs och bygger i regel mellan 45-115mm beroende på modell och material.  

Posten separerar ett fönster eller dörr i flera glaskassetter. Poster används både estetiskt för att ge ett specifikt utseende åt produkten eller konstruktionstekniskt exempelvis vid stora enheter för att minska spänningen hos glaset. Poster går i likhet med spröjs att kombinera.

En stående post kallas mittpost medan en liggande post kallas tvärgående.

Bildexempel poster

Exempel på poster. Karm- och bågplacerade poster i fönster. Poster i allmogefönster (Sekel/Småland) har en detaljbearbetad insida som hos Sekel följer modellens klassiska formspråk. Samma design gäller fönsterdörrar i samma serie. Fönster i PVC- och aluminium har i regel en rakare formgivning hos posterna som följer designen hos modellen.