fönsterspröjs

Välj mellan flera utföranden på spröjsar och postar

Spröjsar:

Ger en tunn indelning av produkten. Finns i olika utföranden och tjocklekar, de vanligaste ligger runt 25-26mm.  

  • Mellanglasspröjs – Placeras mellan glasen, inuti glaskassetten. Denna variant ger en underhållsfri yta och enkel putsning. Spröjsen är välvd i formen vilket ger ett vackert och klassiskt intryck. Mellanliggande spröjs ger genom sin formgivning ett tredimensionellt intryck och lurar ögat att tro att den ligger utanpå glaset.  

 

  • Fast utanpåliggande spröjs med distanslist – placeras mot glasets insida/utsida och som en mellanliggande list mellan spröjsen. Detta ger ett glasavdelande, traditionellt intryck och är populärt på fönster med gammeldags stil som allmogefönster.  

 

  • Fast utanpåliggande spröjs – placeras på samma sätt som fast utanpåliggande spröjs med distanslist ovan med skillnaden att distanslisten inte sitter monterad. Denna variant förekommer ofta på mer komplicerade spröjsvarianter som romber, bågformade spröjsar osv. där man vill ha en klassisk fast spröjs men distanslisten inte är möjlig att montera 

Postar:

Ger en tydligare delning av produkten mer kraftigare gods.  

  • Är alltid glasavdelande och placeras i fönsterbåge som bågpost eller i karmen som karmpost. Postar har mer gods och bygger i regel mellan 45-115mm beroende på modell och material.  
spröjsade fönster aluminium

Fönsterspröjs aluminium

Aluminiumspröjs ligger mellan glasen med fasad kant så att det på avstånd ser ut om de ligger utanpå glaset.

spröjs fönster

Fönsterspröjs utanpåliggande

Fasta utanpåliggande och innanpåliggande spröjs. Dubbla, ligger på insidan och utsidan.

spröjs duplex fönster äkta spröjs

Fönster med äkta spröjs

Äkta spröjs, spröjs på båda sidor, både inåt i rummet och utåt på utsidan.

spröjs fönster

Utanpåliggande spröjs ut och insida

Spröjs på utsida och insida av glaset, men utan distans mellan glasen. Något bättre isolervärde på fönstret, än äkta spröjs men man ser att spröjsen sitter på både utsida och insida av glaset. Känslan blir inte den samma