Jämför produkter

Jämför värden och egenskaper hos våra produkter i tabellen nedan.

Jämför isolering, U-värde, enerrgivärde m.m mellan våra olika modeller

Kronfönsters jämförelsetabell, jämför våra olika fönstersystem mot varandra. Fönster och dess isolering. Energifönster jämförelsetabell på u-värde (isolervärden) mellan olika fönster. Jämförelsepriset är en uträkning på fönstrets beräknade livslängd genom kostnaden, multiplicerat med u-värdet på 1,0. Lägre u-värde 0,8 ger ex 20% billigare uppvärmning. Jämförelsepriset ska ses som en uppskattning och en vägledning. Vilken energiklassning har ditt fönster? Vilka garantier, färger, inbrottsförstärkning, går det få i fri form? Och har det ett positivt energivärde?

Avans Polaris Modern Småland Sekel Royal
Material PVC/stål PVC/stål Trä/Trä-Alu PVC/stål Trä/Trä-Alu Aluminium
Isolerpaketet Ja Ja Ja Ja Ja Ja
U-värde standardglas 2- respektive 3-glas 1,0/0,6 0,5 1,0/0,7/0,5* 1,0/0,6 1,0/0,7/0,5* 0,5
Lågemissionsglas Ja Ja Ja Ja Ja Ja
U-värde hela konstruktionen 2- glas/3-glas 1,1/0,89 0,79 0,9/0,8 1,2/0,91 1,2/0,9/0,8* 0,79
Energifönster Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Inbrottsförstärkt Ja Ja Ja Nej Nej Ja
Annan kulör än vit Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Runda/Halvrunda Ja Nej Ja Nej Ja Ja
Specialfönster Ja Ja Nej Ja Ja Ja
Positivt energivärde: Ja Ja Ja Ja Ja Ja
*Sekel samt Air finns som option med glaskassett Ug = 0,5 vilket ger ett totalt U-värde på 0,8.

Jämför våra skjutpartier och vikpartier mot varandra

Princess King Monark Queen Prince Regal
Material PVC/stål PVC/stål Trä/Trä-aluminium Aluminium PVC/stål Aluminium
Isolerpaketet Ja Ja Ja Ja Ja Ja
U-värde 2-glas/3-glas 1,1/0,8 0,76 0,8 1,2/0,99 1,2 1,2/1,0
Lågemissionsglas Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Energifönster Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Inbrottsförstärkt Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Kulör Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Specialmått Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Positivt energivärde: Ja Ja Ja Ja Nej Ja