Facebook
Kronfönster category header

Garantier

Kronfönster lämnar följande garantier på fönster och fönsterdörrar:

För PVC-produkter (utom Avans och Budget)
Gäller fönster, dörrar, skjutpartier och vikpartier.

30 års garanti stor färgförändring. (gäller för vita fönster- ej Avans och Budget).

10 års garanti mot stor färgförändring för akrylfärger. Folierade fönster och lackade/målade fönster, 5 års garanti mot stor färgförändring.

10 års garanti på fönster gällande beslag och funktion. På handtag lämnas ett års garanti vid normal användning.

För PVC-fönster Budget

Ingen utökad produktgaranti.

För PVC-fönster Avans

5 års garanti på stor färgförändring, form, funktion.

För Skjutdörrar Princess i PVC.

Samma garantier som för Polaris.

Utökad garanti för King.

Kronfönster ger en tilläggsgaranti för beslagen på skjutdörr Kronfönster King. 20 års garanti på beslagen på skjutdörren. För att du ska få 20 års garanti på beslagen krävs att King installeras hantverksmässigt enligt Kronfönsters installationsanvisningar, samt att den inte utsätts för onormalt slitage. Garantin är personlig (gäller endast privatpersoner) och gäller så länge du som köper dörren äger huset som dörren sitter installerat i.

För alla PVC-produkter gäller: En gradvis förlust av glans och liten förändring av färg kan ske över fönstrets livslängd, som inte har någon inverkan på den funktionella prestandan, eller energieffektiviteten på fönstret. Glansförlust kan kompenseras genom att använda båtvax. Se våra skötselanvisningar.

För aluminiumprodukter

10 års garanti gällande beslag och funktion.

10 års garanti mot stor färgförändring (gäller vita produkter), ej garanti på färgade.

50 års rötskyddsgaranti för Kronan träfönter med aluminiumbeklädnad.

Garantin gäller under förutsättning att produkten monteras av fackman och att underhållet sköts korrekt. Garantin gäller vidare under normal användning för enskilt bruk. Garantin täcker ej onormalt slitage eller felanvändning av produkten. Beslagen ska smörjas 1 gång per år, med syrafritt fett. Gummilister skall sprayas/beläggas med silikon 1 gång per år. Underhållsmålning krävs.

För träprodukter

30 års garanti mot röta i trä. Garantin gäller inte själva ytbehandlingen, eftersom väder och vind har olika inverkan på målningen, beroende på var Ni bor. Garantin gäller ej fönster som monteras i våtrum eller bastu, ej heller om man väljer svart färg.

10 års garanti på funktion (beslag).

Fönster från vår fyndavdelning, säljes i befintligt skick. Fyndfönstren är funktionsdugliga men omfattas inte av våra vanliga garantier.

Garantin gäller under förutsättning att produkten monteras av fackman och att underhållet sköts korrekt. Garantin gäller vidare under normal användning för enskilt bruk. Garantin täcker ej onormalt slitage eller felanvändning av produkten. Beslagen ska smörjas 1 gång per år, med syrafritt fett. Gummilister skall sprayas/beläggas med silikon 1 gång per år. Underhållsmålning krävs.

Vi rekommenderar att ni inte använder tejp vid målning av sidoytor. Vid borttagande av tejp kan färgbortfall eller missfärgning uppstå. Tejpning sker på egen risk.

Garantin innebär att vi sänder ersättningsprodukt eller utför reparation av produkten utan kostnad för dig eller vid mindre skada prisavdrag eller vid större skada hävs köp av den felaktiga produkten.

OBSERVERA för skjutdörrar och vikpartier. Köp och montering av skjut- och vikpartier i kraftigt vindutsatta lägen sker på egen risk. Vindfånget kan påverka partiernas täthet. Detta gäller i synnerhet kustnära. Konsultera alltid din Kronfönstersäljare för råd innan köp.

Glasgarantier (gäller ej Avans och Budget)

Vi tillämpar Svensk Planglasförenings riktlinjer, bland annat tremetersregeln, för fel och defekter på planglas och isolerglas. Garantin omfattar självsprickor i glaset upp till 6 månader efter leverans. Beträffande glasytor överstigande 1.40 kvm är toleransen något högre. Skiftningar eller partiklar i glasytan ska kunna ses på ett avstånd om fem meter.

Energiglas och kondens / imma på yttersidan glaset. Kronfönster tillverkar bara riktiga energifönster med den nya generationens lågemissionsglas. Risk för kondensbildning föreligger i vissa sammanhang. Det är inget fel på dina fönster, inget som är farligt, det är bara ett kvitto på att du har köpt RIKTIGT bra fönster, läs mer om imma och kondensbildning här. Om detta stör dig, kan du köpa till självrengörande glas, som i princip helt eliminerar denna risk. Tala med din Kronfönstersäljare.

10 års garanti mot gassläpp och damm mellan glasen i isolerglas.

För Avans gäller fem års garanti med avseende mot gassläpp och damm mellan glasen i isolerglas.

För Budget gäller två års garanti med avseende mot gassläpp och damm mellan glasen i isolerglas.

Vid alla typer av eventuella glasbyten kan Kronfönster inte garantera exakt nyans på det nya glaset.

Överlåtelse av garantier

Garantierna är personliga och kan ej överlåtas.

📞Ring oss dygnet runt