Garantier

Allmänna förutsättningar

Garantier skyddar mot så kallade ursprungliga fel som uppkommit i tillverkningen av produkten. En garanti gäller därmed inte transportskador eller fel som orsakats av till exempel felaktig lagring, ovarsam hantering, felaktivt montage eller bristande underhåll.

Färger. För annan kulör än vit frånsäger sig T Fönster allt ansvar för kulörens beständighet.

Garantitid

Garantin gäller från produkternas leveransdatum. Energiglas-/isolerglaskassetters garantier gäller från det datum som stämplas i distanslisten.

Garantiåtagande

T Fönster åtar sig att avhjälpa fel på som omfattas av produktens garantier. Dessa åtaganden kan yttra sig på olika sätt, reparation av befintlig produkt, byte av produktkomponent eller byte av hela produkten. Det är T Fönster som gör bedömningen av hur åtgärden ska se ut.

Garantin omfattar inte kostnader för:

  • Ställningar och/eller andra hjälpmedel
  • montering av ersättningsprodukter och andra arbeten som krävs för utbytet
  • efterarbeten, som snickeri-, målnings- och putsningsarbeten.

Garantiförutsättningar

För att din garanti ska gälla krävs att:

  • produkten monterats och underhållits i enlighet med T Fönsters anvisningar samt att du i samband med leveransmottagning tagit emot och lagrat produkterna enligt våra rekommendationer
  • service och reparation gjorts enligt våra anvisningar eller av T Fönsters personal eller samarbetspartner
  • det inte förekommit yttre åverkan som skadat produkten eller att produkten använts på ett onormalt sätt
  • garanti lämnas inte för dörrar som har monteras i fasad utan tillräckligt skyddande tak.

Reklamation

Det är viktigt att reklamation av defekt produkt görs inom skälig tid efter att felet observerats.

När du tar emot dina beställda varor skall mottagningskontroll göras och synlig fraktskada noteras på fraktsedeln, till chauffören samt anmälas som transportskada via vår hemsida för att den ska betraktas som godkänd: https://www.kronfonster.se/foretaget/felanmalan/transportskadat-gods/.

Alla reklamationer ska styrkas med foto, både detaljbilder samt helhetsbilder. Om skadad produkt monterats accepteras felet av dig och ingen reklamation kan göras.

Övriga villkor

Vid bedömning av produkters ytfinish är utgångspunkten alltid 3 meter, detta gäller både glasytor, samt materialslagen, trä, PVC och aluminium. Specifika villkor hittar du längre ner på denna sida.

Kronfönster lämnar följande garantier på fönster och fönsterdörrar:

Gäller fönster, dörrar, skjutpartier och vikpartier.

50 års garanti färgförändring (gäller för standardvita fönster- ej Avans).

15 års garanti på beslag.

30 års garanti på färgförändring.

15 års garanti på funktion (beslag).

Samma garantier som för Polaris.

Kronfönster ger en tilläggsgaranti för beslagen på skjutdörr Kronfönster King. 15 års garanti på beslagen på skjutdörren. För att du ska få 15 års garanti på beslagen krävs att King installeras hantverksmässigt enligt Kronfönsters installationsanvisningar, samt att den inte utsätts för onormalt slitage. Garantin är personlig (gäller endast privatpersoner) och gäller så länge du som köper dörren äger huset som dörren sitter installerat i.

För alla PVC-produkter gäller: En gradvis förlust av glans och liten förändring av färg kan ske över fönstrets
livslängd, som inte har någon inverkan på den funktionella prestandan, eller energieffektiviteten på fönstret. Glansförlust kan kompenseras genom att använda båtvax. Se våra skötselanvisningar.

10 års garanti på funktion (beslag). Gamla beslag ersätts med nya som skickas via post. Kund ansvarar för montering av nya beslag.

10 års garanti mot stor färgförändring (gäller vita produkter), ej garanti på färgade.

30 års rötskyddsgaranti för Titan och Air träfönster med aluminiumbeklädnad.

Garantin gäller under förutsättning att produkten monteras av fackman och att underhållet sköts korrekt. Garantin
gäller vidare under normal användning för enskilt bruk. Garantin täcker ej onormalt slitage eller felanvändning av
produkten. Beslagen ska smörjas 1 gång per år, med syrafritt fett. Gummilister skall sprayas/beläggas med silikon
1 gång per år. Underhållsmålning krävs.

Monark har 10 års rötskyddsgaranti.

20 års garanti mot röta i trä. Gäller ej Monark (se ovan). Garantin gäller inte själva ytbehandlingen, eftersom väder och vind har olika inverkan på målningen, beroende på var Ni bor. Garantin gäller ej fönster som monteras i våtrum eller bastu, ej heller om man väljer annan färg än standardvit.

10 års garanti på funktion (beslag). Gamla beslag ersätts med nya som skickas via post. Kund ansvarar för montering av nya beslag.

Fönster från vår fyndavdelning, säljes i befintligt skick. Fyndfönstren är funktionsdugliga men omfattas inte av våra vanliga garantier.

Garantin gäller under förutsättning att produkten monteras av fackman och att underhållet sköts korrekt. Garantin gäller vidare under normal användning för enskilt bruk. Garantin täcker ej onormalt slitage eller felanvändning av produkten. Beslagen ska smörjas en gång per år, med syrafritt fett. Gummilister skall sprayas/beläggas med silikon en gång per år. Underhållsmålning krävs.

Vi rekommenderar att ni inte använder tejp vid målning av sidoytor. Vid borttagande av tejp kan färgbortfall eller missfärgning uppstå. Tejpning sker på egen risk.

Garantin innebär att vi sänder ersättningsprodukt eller utför reparation av produkten utan kostnad för dig eller vid mindre skada prisavdrag eller vid större skada hävs köp av den felaktiga produkten.

OBSERVERA för skjutdörrar och vikpartier. Köp och montering av skjut- och vikpartier i kraftigt vindutsatta lägen sker på egen risk. Vindfånget kan påverka partiernas täthet. Detta gäller i synnerhet kustnära. Konsultera alltid din Kronfönstersäljare för råd innan köp.

Vi tillämpar Svensk Planglasförenings riktlinjer, bland annat tremetersregeln, för fel och defekter på planglas
och isolerglas. Beträffande glasytor
överstigande 1.40 kvm är toleransen något högre. Skiftningar eller partiklar i glasytan ska kunna ses på ett avstånd om fem meter.

Energiglas och kondens / imma på yttersidan glaset. Kronfönster tillverkar bara riktiga energifönster med den
nya generationens lågemissionsglas. Risk för kondensbildning föreligger i vissa sammanhang. Det är inget fel på
dina fönster, inget som är farligt, det är bara ett kvitto på att du har köpt RIKTIGT bra fönster, läs mer om imma och kondensbildning här. Om detta stör dig, kan du köpa till självrengörande glas, som i princip helt eliminerar denna risk. Tala med din Kronfönstersäljare.

10 års garanti mot gassläpp och damm mellan glasen i isolerglas.

Det kan förekomma små nyansskillnader i glas mellan olika modeller i vårt sortiment. Det kan också förekomma nyansskillnader mellan glasen i olika beställningstillfällen. Kronfönster kan inte garantera att våra olika modeller och beställningar som sker vid olika tillfällen har fönster med exakt samma ton i glasen. Vid alla typer av eventuella glasbyten kan Kronfönster inte garantera exakt nyans på det nya glaset.

Orenheter, föroreningar mellan glas och andra fel som inte är tydligt synliga, eller bara är synliga under viss årstid, i ett bestämt ljus eller bestämd tidpunkt på dagen från detta avstånd, är inte grund för reklamation och ersättning.

Kontakta oss

T Fönster AB

Huvudkontor: Fullständigt showroom,
utställning & fabriksförsäljning.

Sandvägen 2, 352 45 Växjö

Telefon: 0470-79 50 50

Epost: info@kronfonster.se

Öppettider

Mån-Fre

Butik: 08.00-17.00

Telefon: 07:00 - 17:00

Växel 07.00-17.00

Lunchstängt 11.30-12.30

Lördagsöppet Växjö

Gillar du denna sidan om fönster och dörrar?

[purple_heart_rating]