Vid en tvist

Kronfönster eftersträvar alltid nöjda kunder. Vid en felanmälan kommer du att kontaktas av våra medarbetare på kundtjänst för utredning och hantering av ärendet. Kundtjänst gör efter att alla information insamlats en grundlig genomgång av det inträffade och återkommer med förslag på lösning. Om du skulle vara missnöjd med vår hantering av ditt ärende har du möjlighet att vända dig till en oberoende part för utlåtande – allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN har jurister som arbetar med tvister som uppstår och gör en opartiskt bedömning. Kronfönster följer alltid ARNs utslag.