Ordlista - Ord och termer relaterade till våra produkter

2-glas fönster

Ett 2-glas fönster har 2 st glas i fönsterbågen (den öppningsbara delen). I ett energifönster 2 glas är glasrutan ihopsvetsad med en aluminiumram, dessutom är mellanrummet argonfyllt. Ytterglaset består också av ett lågemmissionsglas. Lågemmission innebär att det ligger en liten metallyta som fungerar som ett filter och detta filter släpper in långvågig strålning (solens ljus och värme) men kortvågig strålning stannar (rumsvärmen).

2+1 glas

2+1 glas innebär att fönstret har två fönsterbågar, varav den ena har 2-glas ruta och den andra har 1 enkelt glas. De två fönsterbågarna är kopplade, det vill säga de har en liten hasp och de sitter ihop, men kan tas isär. Kopplat fönster 1+1 innebär att fönstret har två fönsterbågar som är ihopkopplade men öppningsbara och som har varsitt enkelglas.

2 luft fönster

Ett 2 luft fönster har två öppningsbara fönsterbågar. Oftast med en fast mittpost och bestående av sidohängda fönsterbågar där ett öppnas åt höger och ett öppnas åt vänster.

3 glas fönster

Ett 3 glas fönster består av 3 glas som är sammansvetsade i en gemensam aluminiumram. I ett energifönster så är mellanrummen mellan glasen dessutom fyllt med gas, vanligtvis argon. Ytterglaset är även av så kallad lågemmissionstyp. Lågemmission innebär att det ligger en liten metallyta som fungerar som ett filter och detta filter släpper in långvågig strålning (solens ljus och värme) men kortvågig strålning stannar (rumsvärmen).

3 luft fönster

Ett 3 luft fönster har tre öppningsbara fönsterbågar. Oftast med två fasta mittposter och bestående av sidohängda fönsterbågar.

Bröstning dörrar

Bröstning på dörrar, Oftast använd vid fönsterdörrar. Altandörrar eller skjutdörrar, där man låter en del av dörren bestå av glas och den andra delen bestå av en fyllning (oftast trä eller en platta av hårdplast).

Allmogeprofil

Fönster med allmogeprofil innebär att fönsterbågar och ibland även karm är fasade och profilerade. Man är ute efter att försöka efterlikna ett gammeldags utseende på fönstret. Allmoge profilen är oftast använd vid tillverkning av träfönster.

Altaner

En plats utanför huset, vanligtvis möblerad med trädgårdsmöbler. Altaner bygger man till på sitt hus och det vanligaste är att man förlägger dem i söder eller västerläge.

Altandörr

En altandörr är en dörr ut till en altan med glas i. Man kan ha e altandörrar eller altandörr med så kallad bröstning. Skillnaden mot en balkongdörr är att en altandörr oftast har handtag både på insidan och på utsidan och är vanligtvis försedd med riktig låscylinder.

Altanfönster

Ett fönster ut mot en altan eller uteplats. När man anger ordet altanfönster menar man vanligtvis stora fasta fönster.

Aluminiumfönster

Fönster vars karm och fönsterbåge består av aluminium. I ett helaluminiumfönster så är det hålrum inuti fönsterkarm och fönsterbåge. Ju fler hålrum, desto bättre isolering. Ett träfönster som beklädes med aluminium kallas ofta också för aluminium fönster. Men i ett sådant fönster är träts yttersida i fönsterkarm och båge beklädd med aluminium. Man gör så för att skydda mot väder, fukt och vind för att fönstret ska hålla längre och slippa målas.

Aluminiumfasad

En aluminiumfasad finns på ett hus bestående av stora fasta glaspartier ihophållna med aluminiumprofiler. Glaset i aluminiumfasader består ofta av härdat och eller laminerat säkerhetsglas

Härdat glas

Härdat glas är mycket mer slagtåligt än standardglas. Om glaset utsätts för stor belastning eller slag så spricker glaset i små bitar, vilket minskar personskaderisken, jämfört med de långa, vassa skärvor som uppstår när ohärdat glas går sönder.

Laminerat glas

Laminerat glas består av flera glasskivor som har limmats ihop med en plastfolie.

Pansarglas

Termen pansarglas anges ofta för att beskriva extra slagtåligt laminerat glas, vilket egentligen är felaktigt.

Argon

Argon är den vanligast förekommande ädelgasen. Argon finns naturligt i atmosfären. Kronfönster lägger i argon i alla fönster för att tilläggsisolera. Argon leder kylan mycket sämre än luft, det är en av anledningarna till att alla Kronfönsters fönster är energifönster.

Badrumsfönster

Namnet badrumsfönster anges ofta för att beskriva ett fönster med råglas, etsat glas eller med någon form av ornamentsglas

Råglas

Råglas är ett glas som är slipat eller med ojämnheter i ytan. Man använder glaset för att i olika grad förhindra insyn utifrån in.

Etsat glas

Etsat glas är en teknik där man slipar eller graverar in mönster eller texter i glaset.

Ornamentglas

Ornamentglas är ett annat namn på råglas som används för att förhindra eller försvåra insyn in i huset.

Balkongdörr

En balkongdörr är en dörr som har karm dörrblad och glas. Balkongdörrar kan ha antingen helglas eller ha så kallad bröstning. En balkongdörr används vanligtvis som utgång till en balkong. Skillnaden mot en altandörr är att balkongdörren vanligtvis bara har handtag på insidan.

Låscylinder

En låscylinder är ett massivt fräst stålstycke avsedd för att låsa dörrar eller fönster. åscylindrar kan vara av olika säkerhetstyp och avsedd för nycklar av olika slag. De nyaste typen av låscylinder och lås är av så kallad 7-stifts typ.

Fönsterbeslag

Beslag till ett fönster består av gångjärn, handtag, låsmekanismer av olika slag. Fönsterbeslag är oftast tillverkat av metall.

Hängning fönster

Med hängning på fönster, menas med hur gångjärnen sitter på ett fönster och därmed också hur det öppnas. Det finns bottenhängt, topphängt, sidohängt, underkantshängt, vridfönster

Bottenhängda fönster

Ett bottenhängt fönster har gångjärnen nertill i karmen. Fönstret är öppningsbart och öppnas i ovankant, vanligen 1 dm.

Bullerdämpande fönster

Ett bullerdämpande fönster har bullerdämpande glas, ofta är även fönstrets karm och båge förstärkta med extra tätningslister med mera. Det bullerdämpande glaset finns i olika klassningar och står emot buller i olika grad. Buller anges i decibel (dB). För varje 3 dB man går ner, halveras ljudstyrkan. Kronfönsters standardfönster har 32 dB glas, det finns glas som reducerar ljud ner till 52 dB i Kronfönsters sortiment.

Bullerdämpande glas

Ett bullerdämpande glas är avsett att reducera ljudet som kommer utifrån. Buller anges i dB (decibel). Det bullerdämpande glaset finns i olika klassningar och står emot buller i olika grad. Buller anges i decibel (dB). För varje 3 dB man går ner, halveras ljudstyrkan. Kronfönsters standardfönster har 32 dB glas, det finns glas som reducerar ljud ner till 52 dB i Kronfönsters sortiment.

Burspråk

Ett burspråk är en tillbyggnad på huset, vanligen i form av en halvmåne, där man sätter in fönster och dörrar. Man bygger till ett burspråk till ett hus för att öka ljusinsläppet i huset.

Bygglov

Bygglov behövs om man ska förändra fasaden på sitt hus och eller vid tillbygge av huset. Bygglov söks hos kommunen. Olika regler gäller inom statsplanerat område och på landet.

Dekorglas

Dekorglas är ett annat namn för ornamentsglas och råglas. Dekorglas används på fönster för att förhindra eller försvåra insyn utifrån in i huset. Dekorglas används vanligtvis på toaletter och vid entréer.

Dörr

En dörr finns in en mängd uppsättningar. Det finns ytterdörrar, altandörrar, balkongdörrar som är isolerade och oisolerade.

Dreh-kipp

Dreh kipp är ett namn på öppning av ett fönster. Det kommer från tyskans två ord, dreh som betyder dra och kipp som betyder tippa. Det är alltså 2 olika öppningar i fönstret. Fönstret kan öppnas både i ovankant cirka 1 dm och om man vrider handtaget ett steg till kan man öppna det helt, som sidohängt. Dreh-kipp fönster blir alltmer vanligt i Sverige som öppningstyp i och med att vi importerar många fönster från Europa. Dreh-kipp är den absolut vanligaste öppningsformen i Europa, där man öppnar fönstren inåt. I norden är det vanligast att ett fönster öppnas utåt. I Norge har man även öppningen kipp dreh. Det är samma öppning som dreh-kipp men handtaget vrids i annorlunda lägen.

Ekfönster

Ett ekfönster är ett fönster där både fönsterkarm och fönsterbåge består av massiv ek. Ekfönster är ovanligt och exklusivt. Få fönstertillverkare erbjuder ekfönster, Kronfönster är en av tillverkarna på ekfönster.

Fönsterbyte

Betecknar utbytet av fönster, när man måste byta fönster, så säger man att man står inför ett fönsterbyte.

Fönsterdörr

En fönsterdörr är egentligen en altandörr eller balkongdörr. När man säger fönsterdörrar så menar man att dörren ska vara helglasad, alltså det ska vara glas hela vägen ner till tröskeln och den ska inte ha någon bröstning eller panel, nertill.

Fönsterfärger

Fönsterfärger anger färgen på fönster. I dag erbjuder många leverantörer en mängd färger på dina nya fönster.

Fönsterföretag

Ett företag som säljer fönster. Ett fönsterföretag erbjuder fönster till marknaden.

Fönsterhandtag

Ett fönsterhandtag är ett handtag som används för att öppna ett fönster.

Fönsterhasp

En fönsterhasp är ett beslag på fönstret som används för att öppna ett fönster. Fönsterhaspar var vanligt i Sverige till och med 50 talet. Det finns idag företag som tillverkar nya fönster med fönsterhasp, kronfönster är ett av dessa företag.

Fönsterkarm

En fönsterkarm är ramen som den öppningsbara delen (fönsterbågen) sitter fast i. I ett fast fönster så sitter glaset direkt i karmen. Fönsterkarmen är den del av fönstret som skruvas eller på olika sätt fästes i fasaden vid fönsterbyte.

Fönsterrenovering

Vid en fönsterrenovering så renoverar man fönstret i olika grad. Man kan kitta fönstret, måla om det och eller så byter man samtidigt glaset till ett glas av till exempel isolerglas.

Fönstersystem

Olika typer av fönsteruppsättningar med specifika egenskaper. Många tillverkare och återförsäljare av fönster har en rad fönstersystem att erbjuda ibland också av olika material.

Fönstertillverkare

Ett företag som tillverkar fönster är en fönstertillverkare.

Former fönster

Anger vilken typ av form ett fönster har. Vanligast är kvadratiska fönster. När man säger fönster av fria former, så menar man vanligen runda eller halvrunda. Men även andra former än kvadratiska är fria former på fönster.

Frostat glas

Ett frostat glas är ett som förhindrar insyn, man kan alltså inte se igenom det. Frostade glas går också ofta under beteckningen rökfärgade eller mattade glas. Ytan eller färgen på ett frostat glas kan betecknas som lite ”mjölkig”, det är alltså inte klart.

Gammal stil på fönster

På många hus på landet vill man inte ha moderna fönster, men man kanske ändå vill ha energifönster, man är ute efter gammal stil på sitt fönster. Då kan ett modernt kulturfönster med isolerglas energiglas vara rätt val. Kronfönster har tillverkning av fönster med gammal stil i både pvc och i trä, träfönster.v

Glas fönster

Vilket glas man ska ha i sitt fönster beror på vilken isolerförmåga man söker. I dag så är moderna isolerglas av 2 glas eller 3 glas med argonfyllning och ytter glas består av en belagd metallyta av lågemission.

Glasfasad

Med glasfasad så menar man att man inte har en konventionell fasad bestående av betong, trä eller plåt. Man har istället glas av olika slag oftast härdat eller okrossbart på fasaden. Glasfasader är vanligt förekommande på offentliga byggnader och på kontor eller på företagsbyggnader.

Glaskassett

En glaskassett består av 2 eller 3 glas och är oftast hermetiskt tillsluten för att förhindra luftinsläpp. På moderna glaskasetter är den också fylld med ädelgasen Argon som finns naturligt i atmosfären.

Fönster i ek

Man kan tillverka fönster i ek. sök på ekfönster i denna wiki.

Fönster fri form

Ett fönster i fri form är ett icke kvadratiskt fönster. När man säger fönster av fria former, så menar man vanligen runda eller halvrunda. Men även andra former än kvadratiska är fria former på fönster.

Fönster i aluminium

Ett fönster i aluminium är ett aluminiumfönster. Det är skillnad på träfönster med aluminiumbeklädnad och helaluminiumfönster.

Fönster i mahogny

Det finns fönstertillverkare som tillverkar fönster i mahogny. Mahogny är ett ädelträ, ett fett tropiskt träslag med särskilt god förmåga att tränga undan vatten.

Fönster spröjs

Ett fönster med spröjs, spröjsat fönster har en eller flera ribbor i glaskasetten vertikalt och eller horisontellt.

Fönster teak

Ett fönster i teak, teakfönster är tillverkat i det tropiska feta träslaget teak. Teak har en god förmåga att tränga undan vatten och stå emot röta.

Fönster test testat

Ett fönster som är testat och genomgått kvalificerad test har någon märkning av något slag. Det finns tester för glaset, beslagen, hållfastheten, vattengenomträngning med mera.

Fönster tillverkare

Det finns tillverkare av fönster som tillverkar av trä, aluminium och pvc.

Fönster toning

Det finns fönster med olika form av ljus och värmereduktion. Toning på fönster är ett sätt att ange att man vill förhindra värme och eller ljusinstrålning.

Fönster u-värde

U värde på fönster anger hur väl ett fönster isolerar. Ett energifönster ska ha minst u-värde 1,5 för att vara något att satsa på. Var noga med att kontrollera att uvärdet gäller hela fönsterkonstruktionen, dvs. karm, fönsterbåge och glas tillsammans. Undvik alla fönsterföretag som anger u-värdet på glaset utan att särskilt skriva detta separat, för att därmed föranleda dig att tro att det gäller hela konstruktionen. Många kunder går på detta och vilseleds därmed.

Fönsterbåge

En fönsterbåge är den öppningsbara delen på ett fönster. Det är i fönsterbågen som glaset sitter i ett öppningsbart fönster. Fönsterbågar kan vara av trä pvc/plast eller aluminium.

Glasparti

Ett glasparti är ett stort fast eller öppningsbart fönster. När man säger glasparti så menar man oftast att det ska gå att öppna partiet. Idag så går ett glasparti oftast på räls och kallas för skjutdörr. Skjutdörrar som kan öppnas helt eller delvis i sidled.

Glastak

Ett glastak är ett tak bestående av glas. Glastak används oftast i isolerade uterum, men även användning i offentliga byggnader och restauranger blir allt vanligare.

Glasvägg

När man säger glasvägg menar man samma sak som glasfasad, dvs. att hela eller betydande delar av väggen/fasaden består av glas.

Halvmånefönster

Ett halvmåne fönster är ett fönster med nedre delen av karmen i horisontell linje. Den övre delen av karmen är böjd 180 grader. Karmen blir då av formen av en halvmåne. Halvmånefönster är populära och användningsområdena är många, oftast sätter man fönstret upp i taknock i fasaden på ett 1 ½ plans hus eller 2 ½ plans hus. På hus byggda före 1920 är det mer regel än undantag med ett halvmånefönster.

Halvrunda aluminiumfönster

Halvrunda aluminiumfönster är fönster bestående av karm och båge av aluminium, helaluminium eller trä med aluminiumbeklädnad. Karm och fönsterbåge är i halvrund form.

Halvrunda fönster

I ett halvrunt fönster så är karm och fönsterbåge i halvrund form. Halvrunda fönster är mycket populära och används ofta som ren utsmyckning på ett hus.

Herrgårdsfönster

Ordet herrgårdsfönster används ofta för att beteckna fönster med annorlunda form, med många eller ovanliga spröjs i gammal stil.

Inbrottsskydd fönster

Fönster med inbrottsskydd blir allt vanligare. Ett inbrottsskyddat fönster ska ha glas som är mer eller mindre svårforcerat. Fönstret ska också helst öppnas inåt och ha många låspunkter i karmen när man drar i handtaget. Kronfönster har inbrottsskyddade fönster i en rad varianter.

Isolerande fönster

Ett isolerat fönster har glas av isolerglastyp bestående av 2 eller 3 glas. Att isolera fönster är ofta väldigt lönsamt och reducerar uppvärmningskostnaden. Isolerande fönster har även andra positiva effekter, på sommaren så stänger de ute värmen och de är också mycket mer bullerdämpande och står emot buller mer än oisolerade fönster och glas.

Isolerat uterum

Ett isolerat uterum kan vara integrerat med eller helt fristående från huset. Uterummet kan eftersom det är isolerat användas året runt om det är helisolerat eller under större delen av året om det har fönster och dörrar av lite sämre typ. När man använder ordet isolerat uterum så menar man oftast ett uterum som går att använda så som övriga delar av huset, alltså året runt och då ska det bestå av energifönster och skjutpartier med riktiga isolerglas.

Isolerglas

Ett isolerglas är ett glas som har ett skikt på ytterrutan som förhindar/försvårar för kyla att ta sig igenom glaset. Isolerglaset är av så kallad lågemissionstyp och det innebär att den tunna metallyta som ligger på ytterglaset fungerar som ett filter, som släpper in långvågig strålning från solen men som stoppar kortvågig strålning (rumsvärmen) från att tränga ut. Detta ger exceptionella isoleregenskaper för glaset. Ett isolerglas kan består av 1 glas, men oftast så används termen isolerglas för att beskriva en glaskasett och den består då av 2 eller 3 glas med distans emellan som också är argonfyllda på moderna glas.

Isolering fönster

Isolering i ett fönster kan uppnås genom antingen att man sätter in moderna isolerglas med lågemissionsglas. Det kan också uppnås genom att man i karm och fönsterbåge bygger in hålrum, luftfickor. Då får man brutna köldbryggor som isolerar mycket bättre än ett massivt material kan göra. Pvc fönster och aluminiumfönster är uppbyggda med brutna köldbryggor.

Källarfönster

Termen källarfönster används för att beskriva fönster på källarvåningen. Oftast är det små fönster som sitter i ovankant av rummet, strax över marknivå. Ett källarfönster kan vara fast eller öppningsbart.

Kompositfönster

Beteckningen komposit betyder blandat. Ett fönster i komposit består alltså av ett blandat material. Ordet kompositfönster används oftast för att beskriva ett fönster av pvc eller plast, plastfönster. Ett pvcfönster är mycket riktigt ett kompositfönster för det består av plast (med hålrum inuti/brutna köldbryggor) och det ska om det ska vara godkänt ha stål i mitten för att behålla vridstyvhet.

Kulturfönster

Ordet kulturfönster används för att beskriva ett fönster med gammal stil och utformning. Ett kulturfönster är också vanligtvis utrustat med beslag (handtag och haspar) av äldre utseende och har karmar och fönsterbågar som är relativt sett tunnare än moderna fönster. Kulturfönster är vanligtvis tillverkat i trä, men Kronfönster tillverkar även dessa i pvc för att man ska slippa måla dem. Denna typ av fönster är mycket populära på landet och i äldre hus.

Kyrkfönster

Med kyrkfönster menar man oftast stora fönster med ovanliga former. Glaset ska ofta vara spröjsat och det kan också bestå av olika former av ornamentsglas eller till och med blyinfattade glas.

Blyinfattade glas

Blyinfattat glas är ett fönster bestående av många små glasrutor sammansvetsade med metall. Med blyinfattade glas kan man göra hela konstverk i alla typer av färger och former. Blyinfattade glas var vanligare förr i tiden och finns idag på exklusiva byggnader och i kyrkor.

Lågemissionsglas

Lågemissionsglas är isolerglas av så kallad lågemissionstyp och innebär att det finns en tunn metallyta som ligger på ytterglaset och denna fungerar som ett filter, som släpper in långvågig strålning från solen men som stoppar kortvågig strålning (rumsvärmen) från att tränga ut. Detta ger exceptionella isoleregenskaper för glaset. Ett lågemissionsglas kan består av 1 glas, men oftast så används termen lågemission för att beskriva en glaskasett och den består då av 2 eller 3 glas med distans emellan som också är argonfyllda på moderna glas av lågemission. Alla Kronfönsters fönster har lågemissionsglas och är energifönster.

Lamellgardin

Lamellgardiner är vertikala små gardiner som hänger ner från överkant av fönstret för att förhindra ljusinsläpp. En lamellgardin används ofta i uterum och i stora fönster där det är svårt att använda vanliga persienner.

Lantliga fönster

Termen lantliga fönster används ofta för att beskriva fönster av gammeldags typ eller utseende så kallade kulturfönster.

Ljudisolerande fönster

Ett ljudisolerat fönster har bullerdämpande glas, ofta är även fönstrets karm och båge förstärkta med extra tätningslister med mera. Det ljudisolerade glaset finns i olika klassningar och står emot buller i olika grad. Buller anges i decibel (dB). För varje 3 dB man går ner, halveras ljudstyrkan. Kronfönsters standardfönster har 32 dB glas, det finns glas som isolerar och reducerar ljud ner till 52 dB i Kronfönsters sortiment.

Lösglas

När man anger termen lösa glas, så menar man själva glasrutan i fönstret. I dag är det vanligt att man renoverar sitt fönster och sätter in nya lösa glas lösglas.

Luftsfönster

Ett luft i ett fönster används för att beteckna hur många öppningsbara delar det har. Ett 2 luftsfönster har 2 öppningsbara delar, så kallade fönsterbågar. Ett öppnas åt höger och ett åt vänster. 1 luft har 1 öppningsbar del och så vidare.

Markis

En markis är ett solskydd för fönster. Markiser sitter placerade ovan fönstret och kan fällas ut i olika längder.

Måttanpassade fönster

Med termen måttanpassade fönster så menar man att fönstertillverkaren tillverkar fönster avsett och uppmätt exakt för ditt hus, det har alltså specialmått till skillnad från modulmått som är standardmått på fönster som massproduceras.

Måttbeställda fönster

Med måttbeställda fönster menas att fönsterföretaget tillverkar eller levererar fönster som är speciellt uppmätta för att passa just ditt hus.

Modulmått

Modulmått eller modulfönster är samma sak som standardmått. Fönstertillverkaren har massproducerat fönster mot lager. Ett modulmått anges i decimeter, med avdrag för så kallad ställplats, vanligen 1.5 – 2 cm. T.ex. betyder 10-10 att detta modulfönster har måtten 98,5*98,5 cm.

Ställplats

Med ställplats menas den skillnad som måste finnas mellan hålet i väggen där fönstret ska sitta och fönstrets exakta tillverkningsmått. Fönstret måste tillverkas något (vanligen 1.5-2 cm) mindre än hålet i väggen för att man ska kunna ställa in och justera fönstret så att det fungerar felfritt i många år. Denna ställplats används också till att isolera runt om, så kallad drevning.

Drevning

Drevning eller drev betyder kort och gott isolering runt fönstret. Den ställplats man har i väggen, (skillnaden mellan hålet i väggen och fönstrets exakta mått) fyller man med isolering vanligen bestående av mineralull, glasfiber eller skum (fogskum). Man säger att man drevar eller att dreva.

Montering av fönster

Att montera ett fönster kräver kunskap och precision. 50 % av ett fönsters funktion består av tillverkningskvalitet och 50 % på hur montering av fönstret har skett. Fönstret ska både självklart sitta fast i väggen, men det ska också kläs in, efterjusteras i gångjärn eller i karmskruvar för funktionsfri gång.

Myggnät insektsnät

Idag finns måttanpassade myggnät till fönster. Dessa insektsnät förhindrar att insekter kommer in och är speciellt tillverkade till dina fönster.

Nya fönster

Att välja nya fönster kräver mycket kunskap och tar tid. Var säker på att du har gått igenom de aspekter som är viktiga för dig och att du valt en leverantör som kan uppfylla dessa. Välj en seriös och långsiktig leverantör, det lönar sig alltid i längden. Denna wiki är skriven för dig som ska köpa och vill veta allt om välja nytt fönster.

Offertförfrågan fönster

Läs på och lär dig om fönster när du ska skicka ut offertförfrågan. Var säker på att du får den kvalitet och du vill ha och betalar för, samt att du väljer en seriös och långsiktig leverantör.

Pardörr

En pardörr är en ytterdörr eller altandörr som består av 2 öppningsbara dörrblad. En dörr öppnas åt höger och en åt vänster. Pardörrar finns som både utåtöppnade och inåtöppnade och kan vara tillverkade i pvc aluminium eller trä, trädörrar.

Parytterdörr

En parytterdörr används som gångdörr, huvuddörr till huset, alltså den dörr som daglig passage sker igenom. En parytterdörr består av en dörr som öppnas åt höger och en åt vänster. Parytterdörrar finns som både utåtöppnade och inåtöppnade och kan vara tillverkade i pvc aluminium eller trä, träytterdörrar.

Passivhus

Ett passivhus är ett hus med exceptionellt goda isoleregenskaper och som helt saknar värmekälla. Värmen kommer från den elektriska apparatur som normalt finns i ett hem samt från kroppsvärmen. Ett fönster till ett passivhaus ska hålla ett u värde på högst 0,9 för HELA fönsterkonstruktionen. Fönster till passiva hus är normalt relativt små och man väljer ofta att inte sätta dem på norrsidan eftersom det där inte finns någon solinstrålning. Solinstrålningen på ett passivhus är också en viktig värmekälla.

Persienn

En persienn är ett skydd för ljusinsläpp för fönster. Persienner består av lameller som är sammansatta av snören och kan regleras, vanligen genom ett dragsnöre.

Perspektivfönster

Ett perspektivfönster är ett stort, vanligen fast, fönster för kraftigt ljusinsläpp. Ofta monteras detta mot en vacker vy så som mot en sjö, öppet landskap, stadsvy eller liknande. Perspektivfönster används ofta för utsmyckning av huset för att göra det vackert eller annorlunda.

Plastfönster

Termen plastfönster används ofta för att beskriva ett fönster tillverkat av pvc med brutna köldbryggor och stål (detta är viktigt) i mitten. Andra ord för plastfönster är kompositfönster pvcfönster. Denna typ av fönster är den vanligaste typen av fönster i Europa, till skillnad från den skandinaviska marknaden, där träfönster dominerar.

Pvcfönster

Termen pvcfönster används ofta för att beskriva ett fönster tillverkat av pvc med brutna köldbryggor och stål (detta är viktigt) i mitten. Andra ord för pvcfönster är kompositfönster. Ett modernt pvcfönster behövs inte målas och består av åldersbeständig plast. Denna typ av fönster är den vanligaste typen av fönster i Europa, till skillnad från den skandinaviska marknaden, där träfönster dominerar.

Renovera fönster

Ett fönster som är friskt och inte ruttet finns ingen anledning att byta. Det är dåligt både för miljön och för plånboken. Att renovera fönster är därför ett vanligt och omtyckt alternativ till att byta. En renovering av ett fönster kan bestå av att man målar och eller kittar om det. Det kan också vara av typen helrenovering då man även byter glaset som kanske är skadat. I dag är det också vanligt att man byter ut glaset som sitter i mot ett modernt isolerglas. Kronfönster tillverkar isolerglas.

Runda aluminiumfönster

runda aluminiumfönster är fönster bestående av karm och båge av aluminium, helaluminium eller trä med aluminiumbeklädnad. Karm och fönsterbåge är i rund form.

Runda fönster

I ett runt fönster så är karm och fönsterbåge i halvrund form. Runda fönster är mycket populära och används ofta som ren utsmyckning på ett hus.

Säkerhetsdörr

En säkerhetsdörr ska ha förstärkning av inbrottsskydd. Ofta består detta av lås av så kallad spanjolett typ. Säkerhetsdörrar kan även ha glas med olika slag av okrossbara glas.

Tvåglasfönster

Ett tvåglas fönster har glas som består av 2 glas. Ett modernt tvåglasfönster består av en glaskasett som har lågemissionsglas och som även är argonfyllt.

Underhållsfria fönster

Med underhållsfria fönster menar man fönster som inte behöver målas. Ett helt underhållsfritt fönster finns naturligtvis inte, eftersom man ibland måste smörja gångjärn, justera beslag. Att putsa fönster är ju också ett slags underhåll. Dock finns det idag självrengörande glas, men dessa måste putsas invändigt.

Självrengörande glas

Ett självrengörande glas som man inte behöver putsa har en beläggning på ytterglaset som gör att när det regnar så rinner smutsen av. Helt självputsande är dock inte detta glaset eftersom man måste putsa insidan.

Utåtgående fönster

Med utåtöppnat fönster menar man hur öppningen sker. Utåtöppnade fönster öppnas utåt. Utåtgående fönster är den vanligast förekommande fönstertypen på den nordiska marknaden och 80 % av alla fönster i Sverige öppnas utåt.

Uteplats

En uteplats byggs utanför huset, vanligtvis möblerad med trädgårdsmöbler. Uteplatser bygger man till på sitt hus och det vanligaste är att man förlägger dem i söder eller västerläge.

Uterum

Ett uterum är en altan som vanligen är hopbyggd med huset och som består helt eller delvis av glasade partier. Uterumspartier, skjutdörrar som ofta går att öppna. Uterummet kan var isolerat för åretruntbruk, eller oisolerat med användning bara på sommaren.

Valvfönster

Ett valvfönster har en halvrund form men är ofta horisontellt i nedkant. Välvda fönster är vanliga i kyrkor och i kulturbyggnader av olika slag som herrgårdar, slott och andra exklusiva byggnader. Ett välvt fönster består också ofta av glas med spröjs i.

Ventilation fönster

Ett fönster kan förses med ventilation. Ofta genom en så kallad spaltventil. Moderna energifönster bör förses med ventilation av något slag för att förhindra fukt och kondensproblem inomhus.

Spaltventil

En spaltventil är en inbyggd ventil för ventilation av ett fönster. Den har oftast någon form av reglering så den kan ställas i öppet eller stängt läge.

Vikdörr

En vikdörr består av två eller flera dörrpartier som kan vikas upp så att väggen öppnas helt. Vikdörrar kan vara isolerade eller oisolerade och används antingen i uterum eller om de är fullisolerade så kan de även användas som ett alternativ till fönster och altandörrar. Vikdörrar finns i trä, aluminium eller i pvc.

Vikparti

Ett vikparti är fönsterdörrar 2 eller flera som kan vikas upp så att hela väggen öppnas upp helt. Vikpartier är samma sak som vikdörrar. Vikpartier finns i trä, aluminium eller i pvc och ett vikparti kan vara isolerat eller oisolerat.

Vinterisolerat uterum

Ett vinterisolerat uterum kallas ofta för wintergarden. Vinterisolerade uterum anges när de fönster och dörrar som finns där är fullisolerade, de är alltså lika bra som normala energifönster och dörrar. Ett vinterisolerat uterum är tempererat och kan användas året runt. Ett vinterisolerat uterum kan ha fönster och dörrar som är tillverkade i pvc, aluminium eller trä.

Vinterträdgård

En vinterträdgård är ett fullisolerat vinterisolerat uterum som kan användas året runt, det är uppvärmt och tempererat. Wintergarden är en utländsk beteckning på samma sak som vinterträdgård. Den består av energifönster som är isolerade och kan även ha dörrar, skjutdörrar eller vikpartier. Vinterträdgård eller wintergarden kan idag fås med fönster av pvc, aluminium eller i trä med träfönster.

Vridfönster

Ett vridfönster har en fönsterbåge som kan öppnas genom att svänga runt den öppningsbara delen 180 grader. Vridfönster öppnas utåt och kan svängas runt för att underlätta putsning av fönstrets utsida från insidan. Vridfönster finns i trä, träfönster eller som pvc fönster.

Vridöppning på fönster

Vridöppning är en beteckning på hur fönstret öppnas. Ett vridöppnat fönster öppnas utåt och är samma sak som ett vridfönster. Ett vridöppnat fönster finns som trä, träfönster eller som pvc fönster.

Ytterdörr

En ytterdörr är beteckningen på den dörr som används som ut och ingång på ett hus. Ytterdörrar är isolerade och kan vara öppnade utåt eller inåt.

Träfönster

I ett träfönster så består karm och fönsterbåge av trä, vanligtvis furu. Trät i karmarna och bågen är oftast skarvade på något sätt, limfog eller fingerskarvning. Man tillverkar fönster så för att de inte ska förändra sig i form eller slå sig eller vrida sig. Hållfastheten i fingerskarvade och fogade karmar och bågar är högre än för massiva träkarmar. Trät impregneras sedan och lackas.

Treglasfönster

Ett treglasfönster har ett glaspaket med treglas i fönsterbåge eller karm. Ytterglaset är vanligen ett isolerglas av lågemmissionstyp. Ett lågemissionsglas kan består av 1 glas, men oftast så används termen lågemision för att beskriva en glaskasett och den består då av 2 eller 3 glas med distans emellan. Moderna energiglas är även fyllda med gas, Argon. Argon är en ädelgas med goda isoleregenskaper som finns naturligt i atmosfären.

Trekantigt fönster

Ett trekantigt fönster har precis som termen säger 3 kanter. Trekantiga fönster kan tillverkas i trä, träfönster, aluminiumfönster och pvc fönster.

Tvåglasfönster

Ett tvåglasfönster ett glaspaket med tvåglas i fönsterbåge eller fönsterkarm. Ytterglaset i detta fönster är vanligen ett isolerglas av lågemmissionstyp. Ett lågemissionsglas kan består av 1 glas, men oftast så används termen lågemmission för att beskriva en glaskasett och den består då av 2 eller 3 glas med distans emellan. Moderna energiglas är även fyllda med gas, Argon. Argon är en ädelgas med goda isoleregenskaper som finns naturligt i atmosfären.

Utåtgående fönster

Ett utåtgående fönster är ett öppningsbart fönster, där fönsterbågen (den öppningsbara delen) öppnas utåt. Utåtgående fönster kan tillverkas i trä, träfönster, aluminiumfönster och pvc fönster.

Sidohängda fönster

Ett sidohängt fönster har gångjärnen monterade på sidan. Fönstret kan vara utåtöppnat eller inåtöppnat. Som termen anger så hänger den öppningsbara delen (fönsterbågen) i gångjärnen på sidan. Sidohängda fönster kan tillverkas i trä, träfönster, aluminiumfönster och pvc fönster.

Skjutdörr

En skjutdörr är ett öppningsbart glasparti som löper i räls i golv och eller i tak. När man drar i handtaget eller på annat sätt frigör låsmekanismen kan man sedan dra dörren i sidled och öppna upp till en utgång. Skjutdörrar sitter vanligen monterade i uterum, men isolerade skjutdörrar kan även monteras i husets ytterväggar för att ersätta altandörrar och eller fönster. Skjutdörrar kan tillverkas i trä, träfönster, aluminiumfönster och pvc .

Skjutdörrar aluminium

En skjutdörr i aluminium är ett öppningsbart glasparti som löper i räls i golv och eller i tak. Dörren är tillverkad helt i aluminium eller i trä med aluminiumbeklädnad. När man drar i handtaget eller på annat sätt frigör låsmekanismen kan man sedan dra dörren i sidled och öppna upp till en utgång. Skjutdörrar sitter vanligen monterade i uterum, men isolerade skjutdörrar kan även monteras i husets ytterväggar för att ersätta altandörrar och eller fönster.

Skjutdörrar lyft skjut

En skjutdörr lyft skjut är ett öppningsbart glasparti som löper i räls i golv och eller i tak. När man drar i handtaget nedåt så frigörs låsmekanismen och man kan sedan dra dörren i sidled och öppna upp till en utgång. Lyftskjutdörrar är exklusiva och sitter vanligen i husets ytterväggar för att ersätta altandörrar och eller fönster.

Skjutparti

Ett skjutparti är en öppningsbar altandörr som istället för gångjärn har räls fast monterat i golv och i tak. Skjutpartier består oftast av mycket glas eller glas ända ner till golvet. Ett skjutparti sitter vanligen monterade i uterum, men isolerade skjutpartier kan även monteras i husets ytterväggar för att ersätta altandörrar och eller fönster.

Specialfönster

Ett specialfönster är ett fönster som antingen tillverkas efter kundangivna mått och eller som har en form som inte är kvadratisk.

Specialglas

Ett specialglas är ett glas som har speciella egenskaper så som skydd för ljud, ljus, inbrott eller som har olika grad av hållfasthet.

Stallfönster

Ett stallfönster är ett fönster som tål mer fukt och kan ansättas av andra påfrestningar mer än ett vanligt fönster. Stallfönster tillverkas därför vanligen av andra material än trä. Ett träfönster tål inte samma påfrestningar som ett pvc fönster, plastfönster eller aluminiumfönster. Ofta har även ett stallfönster andra mått och former än ett traditionellt fönster. Även spröjs och spröjsning av olika slag är vanligt förekommande.

Standardfönster standardmått

Standardfönster eller modulfönster är samma sak som standardmått. Fönstertillverkaren har massproducerat fönster mot lager. Ett standardmått anges i decimeter, med avdrag för så kallad ställplats, vanligen 1.5 – 2 cm. T.ex. betyder 10-10 att detta standardfönster har måtten 98,5*98,5 cm.

Stora fönster

Med stora fönster avses fönster som har en ett mått på mer än 2 kvadratmeter ( m2 ). På stora fönster av detta slag räcker det inte längre med vanligt glas som vanligen är 4 mm, utan man måste ha glas på 6 mm eller mer samt ofta även härdat och laminerat.

Små fönster

Med små fönster avses vanligen fönster som har ett mått på mindre än 0,25 m2 kvadratmeter. Skickliga fönstertillverkare med avancerade maskiner kan producera fönster som är till och med ännu mindre.

Superenergi

Glas superenergi är av så kallad lågemissionstyp innebär att det finns en tunn metallyta som ligger på ytterglaset och denna fungerar som ett filter, som släpper in långvågig strålning från solen men som stoppar kortvågig strålning (rumsvärmen) från att tränga ut. Detta ger exceptionella isoleregenskaper för super energi glaset. Ett superenergi glas kan består av 1 glas, men oftast så används termen lågemmision för att beskriva en glaskasett super energi och den består då av 2 eller 3 glas med distans emellan som också är argonfyllda på moderna glas av lågemmission.

Energiglas

Energiglas är av så kallad lågemissionstyp, vilket innebär att det finns en tunn metallyta som ligger på ytterglaset och denna fungerar som ett filter, som släpper in långvågig strålning från solen men som stoppar kortvågig strålning (rumsvärmen) från att tränga ut. Detta ger exceptionella isoleregenskaper för energiglaset.  Ett energiglas kan består av 1 glas, men oftast så används termen lågemmision för att beskriva en glaskasett och den består då av 2 eller 3 glas med distans emellan som också är argonfyllda på moderna glas av lågemmission. Energiglas kan uppfattas annorlunda i tonen i jämförelse mot glas utan emissionsbeläggning.

rEnergieffektiva fönster

Med ett energieffektivt fönster menar man vanligen att fönstret ska ha en värmegenomgångskoefficient (U-värde) på högst 1,2 för hela fönsterkonstruktionen. 1,2 W/m2 k som u värde är extremt lågt och för en så låg värmegenomgångskoefficient (U värde) krävs också väldigt bra glas. Glas som är energiglas superenergi (av så kallad lågemissionstyp), vilket innebär att det finns en tunn metallyta som ligger på ytterglaset och denna fungerar som ett filter, som släpper in långvågig strålning från solen men som stoppar kortvågig strålning (rumsvärmen) från att tränga ut. Detta ger exceptionella isoleregenskaper för energiglaset. Ett energieffektivt fönster har en glaskasett och den består då av 2 eller 3 glas med distans emellan som också är argonfyllda på moderna glas av lågemmission.

Energifönster

Med ett energifönster menar man vanligen att fönstret ska ha en värmegenomgångskoefficient (U-värde) på högst 1,2 för hela fönsterkonstruktionen. 1,2 W/m2 k som u värde är extremt lågt och för en så låg värmegenomgångskoefficient (U värde) krävs också väldigt bra glas. Glas som är energiglas superenergi (av så kallad lågemissionstyp), vilket innebär att det finns en tunn metallyta som ligger på ytterglaset och denna fungerar som ett filter, som släpper in långvågig strålning från solen men som stoppar kortvågig strålning (rumsvärmen) från att tränga ut. Detta ger exceptionella isoleregenskaper för energifönstret. Ett energifönster har en glaskasett och den består då av 2 eller 3 glas med distans emellan som också är argonfyllda på moderna glas av lågemmission.

Exklusiva fönster

Med exklusiva fönster menar man vanligen fönster som är tillverkade helt i aluminium eller träfönster som är tillverkade i någon form av ädlare träslag, ofta ek, teak eller mahogny.

Fasta fönster

Ett fast fönster har endast karm med glas i, den har ingen öppningsbar del. I karmen sitter glaset monterat. Fasta fönster kan tillverkas i många fler storlekar än öppningsbara och till sin konstruktion enklare. Fasta fönster tillverkas i trä, träfönster, aluminium aluminiumfönster, och i pvc pvcfönster. Ett fast fönster kan normalt göras i storlek från 20*20 cm och uppåt.

Fönster ädelträ

Med fönster som är tillverkat i ädelträ menar man vanligen ekfönster, teakfönster, mahognyfönster. Även andra exotiska träslag kan finnas, men är mycket ovanligt att man tillverkar i. Fönster i ädelträ är mycket exklusivt och fördelen är att man använder feta träslag som är motståndskraftiga mot väder och vind och som kräver normalt lite underhåll och håller mycket länge.

Kipp-dreh

Kommer från tyskan och översätts enklast till ”Vrid och vänd”. Möjliggör att man kan öppna ett fönster på två håll.

DREH-KIPP = Vrid handtaget kvarts varv för att öppna hela fönstret (sidhängt) och vrid ett halvt varv för att fönstret för vädring (bottenhängt)

KIPP-DREH = Vrid handtaget kvarts varv för att öppna fönstret för vädring (bottenhängt) och vrid ett halvt varv för att öppna hela fönstret (sidhängt).