Ett ungefärligt mått får du enklast genom att mäta centrum av foder på ena sidan till motsvarande sida. Mät bredden gånger höjden (i den ordningen). Se bild nedan.

mått mät dina fönster

Exakta mått på fönster

Innan du beställer dina fönster från Kronfönster behöver du mäta mer exakt. Eftersom vi tillverkar fönster efter karmens yttermått är det mycket viktigt att du får fram detta mått.

  1. Lossa invändigt och/eller utvändigt foder.
  2. Mät befintligt karmyttermått.
  3. Kontrollera om det finns utrymme för isolering mellan karm och regel. Våra rekommendationer är att ni ska ha 1 cm mellan karm och regel runt om för att få plats med isolering.
att mäta fönster