Köpvillkor Privatperson

Kronfönster är ett varumärke tillhörande T Fönster AB. Ta dig gärna tid att läsa igenom köpvillkoren innan du lägger en beställningen.

Denna sida innehåller Kronfönsters köpvillkor för privatpersoner. Om du är företagare, se Kronfönsters köpvillkor för företag.

En offert från Kronfönster är normalt giltig i 30 dagar. Undantaget gäller för begränsade kampanjer. Reservation för slutförsäljning.

Kronfönster är noggranna vid tillverkning. Vi vill att du som kund ska bli nöjd och vi kan tillverkar i princip alla fönster och dörrar med en oändlig variation. För att du som kund ska bli nöjd, måste du därför vara noggrann och gå igenom vår offert, så att vi levererar så som du har tänkt dig. Ni som kund ansvarar för att tillförsäkra er om att offerten stämmer och därför vi ber er än en gång kontrollera följande för att undvika missförstånd med det som Kronfönster ska leverera.

 • Är det rätt modell jag fått offererad?
 • Stämmer måtten? Glöm inte att Kronfönster tillämpar exakta karmyttermått
 • Stämmer antalet enheter?
 • Stämmer öppningen/hängningen? Glöm inte att vi tillämpar vy från gångjärnssidan på alla ritningar och beskrivningar om inte annat anges specifikt.
 • Stämmer låsning/cylinder? (insida –utsida)
 • Stämmer spröjsningen? Standard är mellanglasliggande centrerad spröjsning, står det inget annat i offerten, är det dessa som vi offererat.
 • Är det rätt tröskel? Standard eller aluminium.
 • Är det rätt glas? 2-glas, 3-glas, sort av glas
 • Stämmer samtliga tillbehör jag valt?

Är ni minsta osäkra på något i offerten kontaktar ni er säljare. När ni godkänt offerten går den i produktion och inga ändringar kan då göras.

Vi vill också påminna om att det leveransdatum ni får är preliminärt och vi rekommenderar att ni inte bokar hantverkare förrän ni har era varor hemma och har kontrollerat att allt är ok. Skulle olyckan vara framme att ni fått en transportskada dokumenterar ni detta genom bilder när varorna står på pall och kontaktar omgående Kronfönster. Flytta inte varorna och montera inte skadade eller felaktiga varor.

Kronfönster skickar dig alltid offertunderlag på din förfrågan. Du mottar i mail eller brev information om de mått du har frågat på, i vissa fall medföljer även en PDF-fil med mått och antal.

Kronfönster kan tillverka fönster ner på millimeterprecision utan någon extra kostnad för dig, du ska alltså ange de EXAKTA måtten du vill ha. Om du vill beställa är det de exakta måtten i som du angett till oss, som kommer att få på dina fönster och dörrar. Det är alltså viktigt att du kontrollerar måtten. Det är du som kund, som är ansvarig för att måtten stämmer. Det är exaktmåtten som står på din skriftliga offert som vi tillverkar efter.

Spröjsen i din offert är mellanliggande i aluminium, mellan glasen, om ej annat anges specifikt i din offert. Vi har även utanpåliggande spröjs.

Alla fönster/dörrar ses inifrån, tänk på det när du väljer hängning, både i webbshopen och om du fått en offert av oss.

När du väl skickar in din beställning av måttanpassade varor, kan ändringar ej göras. Vid annullering av ej levererad order kommer Kronfönster att kräva full ersättning för samtliga kostnader som Kronfönster har haft i samband med ordern. Var därför noggrann med att kontrollera att allt stämmer i din beställning innan du godkänner.

Annullering av order för företag: Annullering av order ej möjlig.

Vid beställning av våra standardprodukter (lagerhållna med standardmått) gäller ångerrätt 14 dagar från mottagandet.

Vid måttbeställda fönster och dörrar och speciellt tillverkade för Er räkning finns ingen ångerrätt.

Vid retur och användande av ångerrätt (för lagerförda standardprodukter): Varan ska vid retur vara i oförändrat skick, d.v.s. oanvänd, ej förstörd eller skadad. Varan bör returneras i sin originalförpackning eller emballage/pall. Varan ska vara komplett, vilket innebär att delar av varan inte accepteras som retur.

Inga paket löses ut mot postförskott. Kronfönster kommer att debitera kunden för de extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen. Spara alltid följesedeln som du får vid leverans, tills returen är avklarad. Eventuella skador/försämringar som uppstår vid retur/transport, från kund till Kronfönster, står kunden för.

Kronfönster meddelar en preliminär leveranstid i orderbekräftelsen. Kronfönster använder externa speditörer för transporten varför den preliminära leveranstiden kan ändras då speditörernas utkörningsturer varierar lokalt och leveranstiden kan även vara något längre under högsäsong. Vi kan mot extra kostnad göra en så kallad tidsbokning för leverans efter det att fönstren är klara för leverans. OBS! tidsbokning finns inte tillgänglig i hela landet.

Kund behöver informera säljare i ett inledande skede om att vidare transport av kund kommer att ske via passagerarfärjor. Detta för att Kronfönster ska kunna förse leveransen med ytterligare emballage. Detta är ett krav från transportbolagen som annars kan komma att neka transport på passagerarfärjan.

När fönstren är klara för leverans bokar vi transport. När vi bokar transport mailar vi även er och meddelar detta. Normalt sett tar det 2-5 arbetsdagar från det att vi bokat transport till att ni har godset hos er. Transportbolaget aviserar er via telefon innan leverans sker. I vissa fall kan de avisera via post.

Vid beställning kontrollera att leveransadressen stämmer.

Riskens övergång mellan säljare och köpare övergår vid leverans. Därför är det så viktigt att godset kontrolleras.

Kontrollera fönstren vid mottagandet och rapportera omgående transportskador till transportören/chauffören Skulle leveransskador upptäckas bör skriftlig notering göras av dig på fraktsedeln. Övriga skador ska rapporteras inom skälig tid. Du ska sedan anmäla skadan till Kronfönster. Kontrollera också leveransens omfattning så att inget saknas. Saknat gods ska anmälas senast tre arbetsdagar efter mottagen leverans.

Lagra alltid fönstren/dörrarna stående på stabilt underlag. Felaktiga varor måste förvaras torrt, under tak, oanvända i väntan på vidare åtgärd. Det är köparens ansvar att produkten förvaras på ett sådant sätt att den ej försämras eller stjäls, tills Kronfönster återtar varan.

Gången vid godsmottagande är alltså så här. Mottag godset, kontrollera godset, betala fakturan och sedan montera. Gods med väl synliga skador som har upptäckts, eller borde upptäckts, innan montage bör INTE monteras. Man skall alltid begränsa skada på gods som upptäckts. Det är strängeligen förbjudet att montera fönster och dörrar innan fakturan är betald, detta är ett avtalsbrott och kommer att beivras. Funktionsfel som innefattas av garantin och som inte kunnat upptäckas innan montage godtas om det rapporteras till Kronfönster inom skälig tid.

Vi ringer eller mailar dig alltid innan vi kommer med dina produkter. Därför behöver vi ditt telefonnummer (aviseringsnummer). Lämna gärna mer än ett då det är viktigt att vi kan få kontakt med dig dagtid så att leveransen inte blir försenad. Ett tips! Planera och beställ i god tid innan ni beställer hantverkare.

Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att kunna kvittera godset samt att kontrollera det. Det åligger kunden att betala för eventuell extra frakt om kunden ej är hemma vid leverans och Kronfönster måste skicka godset på nytt. Kunden måste då ersätta denna extra fraktkostnad samt emballage och packning.

Vi förutsätter att ni hjälper chauffören att lossa godset och kontrollerar godset tillsammans vid mottagandet så att allt är ok. Räkna så att du får rätt antal fönster och dörrar, samt handtag och annat du beställt. Du kommer att få kvittera följesedeln på dina fönster, därför kan Kronfönster i efterhand inte ersätta eventuellt saknade produkter Fönster ska placeras stående på stabilt underlag, t ex på asfalterad garageuppfart lutande mot huset, eller på pall.

Chauffören lämnar godset på närmast lämpliga ställe. Det är kundens ansvar att se till att det finns en lämplig avlastningsplats och uppställningsyta för fönstret när leverans sker. Förflyttning av gods som strider mot vad vi här föreskriver sker på kundens ansvar.

Vägen till lossningsplatsen måste vara farbar för en lastbil, praktiska begränsningar kan gälla för vissa orter. Om vägen inte är farbar levererar vi produkterna till den plats som vi kan nå med våra bilar.

Kronfönster rekommenderar er som kund att ej boka hantverkare innan dess att leverans mottagits och kontrollerats.

Kronfönster ansvarar ej för kostnader för i förtid bokade hantverkare och i förväg bokade transporter. Ej heller ersätter Kronfönster kostnader för transport eller förlorad arbetsinkomst vid hembesök.

Kronfönster anger ett preliminärt leveransdatum på din order. Detta datum är inte ett exakt datum, leveransen kan variera 2-3 veckor tidigare eller senare än det preliminära beroende på säsong och yttre omständigheter.

Det finns två sätt att få fram fraktkostnaden.
Du får automatiskt fram fraktkostnaden för dina fönster/dörrar om du knappar in måtten i webbshopen, gå till ”beställning” och fyll i ditt postnummer. Då får du fram fraktkostnaden, MEN, om du inte vill beställa just nu, tryck inte på ”beställa-knappen”. Alternativt ring oss på Kronfönster.
Leveranser av tillbehör som levereras separat, debiteras enligt gällande posttaxa.

Det slutpris du har fått är med all rabatt inräknad. Slutpriset går ej att kombinera med andra erbjudanden eller kampanjer.

Betalning sker i normalfallet mot faktura, efter godkänd kreditprövning. 10 dagar netto. Ingen faktureringsavgift. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24 % + gällande referensränta. Vid exportförsäljning tillämpar vi förskottsbetalning till 100 %. Kronfönster levererar till din folkbokföringsadress. Vid leverans till andra adresser krävs förskottsbetalning. Samma villkor kan gälla för vissa företagskunder, om Kronfönsters säljare begär det. Säkerhet kan även komma att behövas på större order, och/eller kan vi begära handpenning på beloppet.

Kronfönster fakturerar via e-post. I samband med er leverans så skickar vi ut fakturan, till den e-postadress vi har fått av dig.

Förskottsbetalning behövs

 • Vid leverans till annan adress än folkbokföringsadress
 • Vid betalningsanmärkningar
 • För företag yngre än 2 år och utan inrapporterat bokslut
 • För utlandskund

Vill du delbetala ditt fönsterköp går det att lösa. Kronfönster har ett samarbete med Wasa Kredit. Kontakta oss på 0470-79 50 50 (växel) eller på info@kronfonster.se så går vi igenom de alternativ som finns.

Kronfönster och våra underleverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar, kraftiga prisökningar, större svängningar i växelkurser eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.

Vid distansköp tillämpas Distanshandelslagen. Vid försäljning till privatperson tillämpas Konsumentköplagen. Vid försäljning till företag tillämpas Köplagen.

Vi reserverar oss för eventuella fel och förklaringsmisstag som kan förekomma på vår hemsida och i vår kommunikation med kund. Vi förbehåller oss rätten att när vi så önskar, ändra priser på våra produkter. Kampanjer och rabatter kan förekomma. Ingen reducering av priser sker i efterhand av redan köpta produkter, om Kronfönster efter att du köpt sänker priserna. Likaväl som vi inte extradebiterar om vi höjer priserna. Reservation mot slutförsäljning av produkter samt för borttagning av produkter ur sortimentet om och när Kronfönster finner det lämpligt.

Kronfönster har korta leveranstider, om du väljer till annan färg, annat glas än standard eller köper under vår högsäsong så är leveranstiderna längre än normalt. Kronfönsters leveranstider är preliminära och vissa order kan komma tidigare eller senare än utsatt datum. Vi ber om överseende med detta. Kronfönster kan erbjuda dig som kund kompensation om din order är mycket försenad enligt följande tariff. Första 2 veckorna, ingen kompensation eftersom det ligger inom felmarginalen. 1% i prisavdrag per påbörjad vecka i försening, börjar löpa från 3:e veckan, då 3% ges, till maximalt 10% prisreduktion, vecka 10. Kompensationen gäller endast de varor som är försenade och maximalt 5 000 SEK inkl moms.

Förseningskompensation gäller endast privatkunder och utgår endast vid försening gällande tillverkning. Om produkten skulle bli försenad p.g.a. transportskada eller reklamation utgår ingen kompensation till kund.

Kompensation utgår endast för köp av varor. Vid montage levereras varorna i samband med montaget som sker enligt överenskommelse.

Alla våra fönster byggs enligt den senaste produktionstekniken. Varje fönster funktionskontrolleras innan leverans till dig. Funktionaliteten på ditt fönster består av 50% på vår tillverkning och 50% av montaget av ditt nya fönster. Därför är det oerhört viktigt att det monteras rätt. I Kronfönsters monteringsanvisningar finns instruktioner för hur du ska montera det. Kronfönster rekommenderar att du använder fackman för montage. På vår hemsida finns också instruktion för hur du kan efterjustera fönstret. Kronfönster påtar sig inte ansvaret att efterjustera fönster åt våra kunder. Följer du dessa steg kommer du få ett fönster som fungerar klanderfritt i många år och som du blir nöjd med. Observera att skyddstejpen får sitta kvar i maximalt 2 månader på våra PVC-fönster, annars finns risk för att tejpen färgar av sig.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vi kommer att göra en kreditprövning i samband med din beställning. I övrigt kommer vi att försöka ge dig god service med utskick av erbjudanden och kataloger. Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

Det är viktigt för oss att du är nöjd som kund hos oss. Hör av dig om du har synpunkter eller tips så vi kan bli bättre.

Kontakta oss

T Fönster AB

Huvudkontor: Fullständigt showroom,
utställning & fabriksförsäljning.

Sandvägen 2, 352 45 Växjö

Telefon: 0470-79 50 50

Epost: info@kronfonster.se

Öppettider

Mån-Fre

Butik: 08.00-17.00

Telefon: 07:00 - 17:00

Växel 07.00-17.00

Lunchstängt 11.30-12.30

Lördagsöppet Växjö

Gillar du denna sidan om fönster och dörrar?