Montering av fönster och dörrar

Montering av fönster: Alla våra fönster och dörrar är funktionstestade innan de lämnar våra fabriker. De är tillverkade enligt den senaste tekniken, med de nyaste maskiner som finns. Under transport och vid er montering kan viss förändring ske i t.ex. beslagens inställning, varför man alltid ska efterjustera fönstren om så behövs. Fönster och dörrar ska gå lätt att stänga och öppna. Våra fönster är justerbara i höjd- och sidled samt även i anslaget (djupled). Våra träfönster och vissa av våra PVC-fönster går även att montera med karmskruv – då med ytterligare fördelar och justeringsmöjligheter vid installation.

Monterings- och justeringsanvisningar fönster och dörrar

Montering och justering PVC-fönster Polaris
Visa Polaris

Monteringsanvisningar Sekel
Visa Sekel

Montering och justering PVC-fönster inåtgående
Visa PDF

Monteringsanvisningar persienn
Visa persienn

Monteringsanvisningar rullgardiner med aluminiumskenor
Visa rullgardiner

Montering och justering PVC-fönster Avans
Visa Avans

Montering och justering PVC-fönster Småland
Visa Småland

Montering och justering träfönster Air
Visa Air

Montering och justering aluminiumfönster Royal
Visa Royal

Monteringsanvisningar dörrar

Montering och justering Polaris fönsterdörr
Visa Polaris

Montering och justering fönsterdörr Sekel
Visa Sekel

Justeringsanvisning dörrbroms
Visa dörrbroms

Montering och justering Avans fönsterdörr
Visa Avans

Montering och justering Royal Altandörr
Visa Royal

Montering och justering skjutpartier och vikpartier

Montering och justering skjutdörr King
Visa King

Montering och justering skjutdörr Princess
Visa Princess

Montering och justering skjutdörr Monark
Visa Monark

Montering och justering skjutdörr Queen
Visa Queen

Justering Princess skjutdörr
Visa PDF
Kompletterande beslagsinformation

Montering och justering vikdörr Prince
Visa Prince

Montering och justering vikdörr Regal

Visa Regal

Övriga frågor

Skötselanvisningar

  • Smörj beslagen årligen med vitt litiumfett.
  • Torka av profiler (karm och båge) 2ggr/år med vatten och disktrasa. Vid svårare nedsmutsning, använd diskmedel eller Vim/Jif.
  • Använd båtvax för nyfinish efter 10 år (endast pvc fönster).
  • Nya energiglas kräver fler putsningar för klar sikt.

Kopplingsprofiler

Våra fönstersystem i PVC och helaluminium går att montera karm mot karm genom att använda en kopplingsprofil. Denna fästes i de avsedda spåren på sidan av karmen. Profilerna bygger mellan 3-20mm beroende på vilken typ av enheter de ska nyttjas mellan. Vid användning av kopplingsprofil ska också anpassad skruv användas för att skruva ihop enheternas karmar. Viktigt att inte för lång skruv används som kan gå igenom profilen och skada glaset. Kopplingsprofiler medföljer inte som standard.

Fönsterbleck

På våra PVC-fönster Avans och Polaris finns spår på karmunderstyckets framsida alltid som standard. Detta gör att monteringen av fönsterbleck blir lika enkel som montering av bleck mot ett träfönster enligt svensk standard. Blecken fästs med plåtskruv eller popnit.

På våra modeller Småland i PVC samt Royal i helaluminium sitter det spår på undersidan av karmen för fönsterblecken. Blecken ska vara bockade två gånger, en uppåt och en neråt, sedan får man vika upp dom på sidan om det är möjligt. Skruva eller spika fast blecken på lämpligt ställe i vägg eller reglar. Använd gärna silikon för att täta om blecket inte ligger helt tätt mot vägg e.d. Det är viktigt att man inte täcker för dräneringshålen på utsidan.

Glaskassetter

Glaskassetter kan levereras separat. Detta är standard till vikparti Regal och förekommer i vissa fall på vikdörr Prince och våra skjutdörrar. Stora partier som levereras utan glas blir väsentligt lättare att hantera vid montering och man slipper risken för att glaskassetterna rör sig under transport i enheterna. Normalt sett sitter alltid klisterlappen med mått på UTSIDAN av kassetten. Vid köp av specialglas markerar klisterlappen den sida som har termoglas.

Vid montering var försiktig med kanterna, dessa är vassa. Använd handskar. Sätt isoleringslister vid kanterna så att kassetterna skyddas mot karm/båge etc och för bästa isolering.

Vid byte av glaskassett i befintligt fönster:

Ta bort glaslisten försiktigt. Om den är av plast, börja att lossa mitten av listen och arbeta ut åt sidorna. Se efter om det sitter några distansklossar mellan kassett och båge, dessa ska sättas tillbaka på samma ställe som de satt från början. Byt ut kassett, sätt tillbaka klossar och glaslist. Glaslisten fästes först i kanterna och tryckts försiktigt tillbaka. Om listen är av trä används spik istället, om möjligt använd spikpistol. Instruktionsvideo hur man byter glas

Aluminiumfönster

Royal är vår modell i helaluminium. I första hand använder man monteringsbleck (se ovan) och skum eller på mindre fönster enbart skum. Det går att borra genom profilen på öppningsbara fönster och skruva med vanlig skruv, ej karmskruv.

Om du skruvar, använd distansklossar om möjligt mellan karm och vägg där du skruvar. Detta förhindrar att karmen bågnar. Var även försiktig om du använder monteringsjärn så att du inte drar för hårt.

Kontrollmät (se Generellt) alla mått och våg.

Sätt tillbaka bågen justera in den och skumma eller dreva sedan fönstret. Bågen ska vara i när man skummar för att förhindra att karmen trycks ihop. Om man använder skum som expanderar, var försiktig med mängden. Skummet expanderar mycket. Testa gärna innan ni använder skummet.

Träfönster

Vi erbjuder 2 fönstermodeller med trästomme: Sekel, kulturfönster och Air i modern stil. Till Sekel och Air är alltid karmhylsa inkluderat som standard och då använder man karmskruv för montering. Karmskruven tillåter stora justeringsmöjligheter efter fönstret monterats. Karmskruv ingår ej med leveransen.

Som option finns möjlighet att välja bort karmhylsan. Då monteras karmen med fördel med traditionell träskruv istället. Om du skruvar var noggrann med att använda distansklossar om möjligt mellan karm och vägg där du skruvar. Detta förhindrar att karmen bågnar. Kontrollmät (se Generellt) alla mått och våg.

Sekel sidohängt utåtgående går bågen att tas bort innan installation.

Under vissa omständigheter kan delar av karmunderstyckets ändar placerade under det utfrästa fönsterbleckspåret brytas av, detta har att göra med att godstjockleken är mindre på dessa punkter. Bortfall av kanterna påverkar inte produktens livslängd eller funktion negativt och garantierna är bibehållna under förutsättning att fönsterblecket monteras korrekt.

Underhållsfria fönster i PVC

Montering generellt

Innan själva monteringen påbörjas försäkra att underlag, överstycke och sidostycken är stumma och klarar av vikten av fönstret/dörren. Viktigt att underlaget alltid är i våg då fönster monterat i ett snett underlag kan få funktion som påverkas negativt.

Våra PVC-fönster levereras med monteringsbleck som standard. Monteringsblecket är ett avlångt bleck tillverkat i fjäderstål som kan bockas med handkraft. Blecket är förborrat på ett antal punkter och ska användas i förankring mellan fönstrets karm och väggdel/regel. Vissa monteringsbleck är ledade så att de går att snurra andra fasta. Den hullingförsedda delen ska träs in diagonalt i det breda spåret i karmen och sedan vridas på plats så att det skapas ett motstånd. Blecket fästs med fördel med anpassad skruv (ej för lång) i förborrat hål i blecket direkt mot karmen. Vid användning av monteringsbleck ser vi att också fogskum används efter fönstret monterats in med blecken för att skapa maximal hållfasthet och isolering. Bågen ska vara i när man skummar för att förhindra att karmen trycks ihop. Om man använder skum som expanderar, var försiktig med mängden. Skummet expanderar mycket. Testa gärna innan ni använder skummet.

Som option till Avans och Polaris med öppningsbar funktion finns karmhylsa, karmhylsan går det möjligt att montera produkten med karmskruv vilket förenklar monteringsprocessen. Karmskruv medföljer ej leveransen.

För att förenkla hanteringen vid montering är det en fördel att demontera fönsterbågen på öppningsbara fönster. Vikten minimeras på så sätt avsevärt och montaget blir naturligtvis Så mycket enklare. Detta fungerar på alla öppningsbara PVC-fönster med undantag av Småland vridfönster där bågen ska lämnas i då det annars är mycket avancerat att montera bågen i efterhand. Se under respektive monteringsanvisning hur demontering av bågen går till under varje modell.

Injustering av gångjärn vänster/höger. Använd insexsnyckel för att skruva höger/vänster. Injustering av gångjärn. På det nedre gångjärnet kan du justera fönstret i höjdled, upp och ner. Även här, använd insexsnyckel.

OBS! Dräneringshål i karmen ska vara neråt vid montering.

Alla underhållsfria fönster har dräneringskanaler. Det är viktigt att dessa monteras på utsidans nederkant och att kanalerna inte blockeras då detta kan skapa stillastående vatten i profilerna som under kalla dagar och nätter kan leda till frostsprängning med följden att profilerna kan spricka.

Kontrollmätning

Ställ fönstret på distansklossar (2 eller 3 st). Använd distansklossar – vänster och höger – uppe och nere, för att få fönstret 100 % rakt i sidled, höjdled. Använd vattenpass för att kontrollera så att det är i våg, i bredd, höjd och att vinkeln är rät. När du är klar med din injustering i alla led. Kontrollmät fönsterkarmen. Mät i kors. Mät avståndet från övre vänstra kanten på karmen, till den undre högra. Mät sedan nedre vänstra till övre högra. Det ska vara exakt samma avstånd.

När karmen sedan är fäst i väggen/regel, tänk då även på att kontrollmäta karmen så att det är samma avstånd mellan karmens sidor både uppe nere och i mitten. Ett vanligt fel är att man drar skruven för hårt så att karmen bågnar eller att man tar för mycket skum så att karmen trycks ihop. Gör man detta får man problem med injustering av bågen.

Vridfönster

När det gäller vridfönster oavsett material ställer monteringen mycket stora krav. Denna typ av beslag kräver att en van snickare installerar fönstret. För att få bästa isolering och funktion måste denna typ av fönster monteras helt rätt.

Runda fönster

Fasta runda fönster och halvrunda fönster i plast eller aluminium har dräneringshål på den nedre sidan av karmen, dessa ska vara på utsidan av fönstret. Öppningsbara runda fönster är alltid underhängda inåtgående (kipp), gångjärnen sitter alltså på insidan och på karmens nedre sida.

Karmfasta fönster

Till fasta fönster rekommenderar vi i första hand att man använder fogskum (finns hos alla byggvaruhus) och/eller de monteringsjärn som medföljer till kompositfönster . I övrigt se olika modeller.

Öppningsbara fönster

Det viktigaste när man monterar öppningsbara fönster av alla modeller är att karmen monteras rätt från början, d.v.s. att den står rakt både horisontellt och vertikalt. Gör den det så blir det inte så svårt att justera in bågen. Om karmen kommer snett från början kommer man att få problem med att få bågen att sluta tätt. Se ”Kontrollmätning”.

Transportlist PVC-produkter

Vissa av våra PVC-modeller förses en transportlist som placeras under enheten vid leverans. Denna är till för att minska risken för transportskada och demonteras från produkten innan denna monteras i vägg.