Felanmälan – vi hjälper dig!

Kronfönster strävar efter att hålla hög kvalitet, därför ser vi allvarligt på reklamationer. Men vi vill ha din hjälp att verkligen kontrollera först så att det är en reklamation, som är förorsakad av vår produktion.

T Fönster AB följer branschstandard och vissa feltoleranser finns. Vänligen ladda hem nedanstående dokument först
för att kontrollera och försäkra dig om att felet är Kronfönsters och att felet är möjligt att reklamera, innan du gör din felanmälan.

Innan en felanmälan görs är det viktigt att försäkra sig om att felet är ett ursprungsfel, d.v.s. ett fel som uppstått i tillverkningen. Om en anmälan avser ett fel som uppkommit av andra orsaker, debiteras anmälaren en administrativ avgift, lägst 800 kronor.

Ladda ner detta dokument, och läs igenom noggrant innan du går vidare med din reklamation. Om du finner reklamationen befogad, fyll i så fall i nedanstående formulär. Tack för ditt samarbete ! Innan du reklamerar läs också sidan om frågor och svar om fönster, och våra köpvillkor

Vid funktionsfel och transportskadat gods kräver vi även en bild på problemet. Genom att du fullföljer din
reklamation och genom att skicka in den till oss, så anses du ha läst och godkänt våra reklamationsvillkor.

Reklamationer:
» Tillverkningsfel på produkter
» Transportskadat gods
» Saknar tillbehör

Kontakta oss

T Fönster AB

Huvudkontor: Fullständigt showroom,
utställning & fabriksförsäljning.

Sandvägen 2, 352 45 Växjö

Telefon: 0470-79 50 50

Epost: info@kronfonster.se

Öppettider

Mån-Fre

Butik: 08.00-17.00

Telefon: 07:00 - 17:00

Växel 07.00-17.00

Lunchstängt 11.30-12.30

Lördagsöppet Växjö

Gillar du denna sidan om fönster och dörrar?

[purple_heart_rating]