Felanmälan

T Fönster AB följer branschstandard och vissa feltoleranser finns. Vänligen ladda hem nedanstående dokument först
för att kontrollera och försäkra dig om att felet är Kronfönsters och att felet är möjligt att reklamera, innan du gör din felanmälan.

Innan en felanmälan görs är det viktigt att försäkra sig om att felet är ett ursprungsfel, d.v.s. ett fel som uppstått i tillverkningen. Om en anmälan avser ett fel som uppkommit av andra orsaker, debiteras anmälaren en administrativ avgift, lägst 1500 kronor.

Ladda ner dokumentet och läs igenom noggrant innan du går vidare med din reklamation. Om du finner reklamationen befogad, fyll i så fall i nedanstående formulär. Tack för ditt samarbete ! Innan du reklamerar läs också sidan om våra köpvillkor för privatpersoner eller våra våra köpvillkor för företag

Vid funktionsfel och transportskadat gods kräver vi även en bild på problemet. Genom att du fullföljer din
reklamation och genom att skicka in den till oss, så anses du ha läst och godkänt våra reklamationsvillkor.

Reklamationer:
» Tillverkningsfel på produkter
» Transportskadat gods
» Saknar tillbehör