Hem » Företaget » Felanmälan – vi hjälper dig! » Felanmälan- tillverkningsfel

Felanmälan - Tillverkningsfel

T Fönster AB följer branschstandard och vissa feltoleranser finns. Vänligen ladda hem nedanstående dokument först för att kontrollera och försäkra dig om att felet är Kronfönsters innan du reklamerar.

Om felets art beror på bristfällig montering eller bristfällig justering kommer hembesök att debiteras med minst 1500 kr.
Eventuellt arbete som utförs och inte är ett garantiärende kommer att debiteras utöver dessa 1500 kr.

Ladda ner detta dokument, och läs igenom noggrant innan du går vidare med din reklamation. Om du finner reklamationen befogad, fyll i så fall i nedanstående formulär. Tack för ditt samarbete!

BESVARA SAMTLIGA DESSA FRÅGOR GENOM ATT FYLLA I FORMULÄREN
För att godta en reklamation måste samtliga steg i formuläret vara genomgångna. När ni besvarar dessa frågor och
skickar in formulären så intygar Ni att hantverkare har anlitats för installation, samt att alla nedan nämnda steg är genomgångna.

Montering av fackman

Fackman ska garantera att montaget är 100 % korrekt utfört enligt våra Monteringsanvisningar. Kopia på fakturan från hantverkaren kommer att begäras, innan en reklamation kan accepteras. Firmanamn, kontaktperson och telefonnummer till snickaren ska framgå av fakturan. En reklamation godtas inte om fönstret inte är monterat eller, efterkontrollerat av fackman.

Genom att skicka in formuläret bekräftar du att du har läst och förstått T Fönster ABs regler och gången för reklamationer och hur det hanteras.

Kontaktformulär - Tillverkningsfel

Har din produkt ett tillverkningsfel

Är produkten monterad/installerad av fackman? - Bifoga kvitto och kontaktuppgifter till installatören

Är produkten monterad/installerad enligt våra monteringsinstruktioner?

Är det kondens mellan glasen?