Kronfönster är anslutna till Förpacknings- och TidningsInsamlingen (FTI).

Det innebär att vi på Kronfönster tar ansvar för att det förpackningsmaterial vi använder för våra transporter tas om hand och återvinns.

fti_full