Årets företagare kronoberg kronfönster carl-gustaf svensson
Årets företagare Kronoberg 2016 Kronfönsters Carl-Gustaf Svensson och Landshövding Kristina Ahlsér.

Motiveringen till varför Carl-Gustaf vann Årets företagare i Kronoberg 2016 löd.

Årets företagare Kronoberg är en sann innovatör. Genom Kreativitet i marknadsföring och engagemang i sin verksamhet har företagaren tagit kontroll över sin marknad. Företagaren är ett påtagligt exempel på hur en person med stark drivkraft och en tydlig vision, framgångsrikt kan leda ett företag till nya höjder. Den resa som Årets Företagare i Kronoberg genomfört är häpnadsväckande och alla kan dra inspiration från den här personen. Genom sitt entreprenörskap blickar Årets Företagare ut genom sitt fönster mot ett hav av möjligheter!

Juryn till årets företagare bestod av Företagarna, Länsstyrelsen, Swedbank och Tönnerviks.

 

Kriterier

För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas:

Företagaren ska:

Äga & Driva

Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild

Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation

Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt

Ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formella krav

Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Se Företagarna