Allmogeprofil

Allmogeprofil innebär att vi har profilerat fönstrets karm och båge för en traditionell design.

Argon

En ofarlig gas som hjälper till att värmeisolera fönstret. Argongasen finns i mellanrummet mellan isolerrutorna och är både ofarlig och osynlig.

Bröstning/Panel

Oftast använd vid fönsterdörrar, altandörrar eller skjutdörrar, där man låter en del av dörren bestå av glas och den andra delen bestå av en fyllning.

Barnspärr

Godkända barnsäkerhetsspärrar eller lås ska finnas på:

 • Öppningsbara fönster placerade på 2m fallhöjd eller högre.
 • Fönster eller fönsterdörrar som leder ut mot balkong eller altan placerad på mer än 2m höjd över marken.

Bröstning/panel

Ofta använd vid fönsterdörrar, altandörrar eller skjutdörrar där man låter en del av dörren bestå av glas och den andra delen bestå av en fyllning.

Bullerdämpande glas

Ett bullerdämpande glas är avsett att reducera ljudet som kommer utifrån. Buller anges i dB (decibel). Det bullerdämpande glaset finns i olika klassningar och står emot buller i olika grad. Buller anges i decibel (dB). För varje 3 dB man går ner, halveras ljudstyrkan. Kronfönsters standardfönster har 32 dB glas, men det finns glas som reducerar ljud ner till 50 dB i Kronfönsters sortiment.

Dreh-kipp

Dreh-kipp eller kipp-dreh är ett namn på en typ av öppning av ett fönster. Det kommer från tyskans två ord, dreh som betyder dra och kipp som betyder tippa. Det är alltså 2 olika öppningar i fönstret. Fönstret kan öppnas både i ovankant cirka 1 dm och om man vrider handtaget ett steg till kan man öppna det helt, som sidohängt.

Dreh-kipp = Vrid handtaget kvarts varv för att öppna hela fönstret (sidhängt) och vrid ett halvt varv för att fönstret för vädring (bottenhängt)

Kipp-dreh = Vrid handtaget kvarts varv för att öppna fönstret för vädring (bottenhängt) och vrid ett halvt varv för att öppna hela fönstret (sidhängt).

Drevning

Drevning, eller drev, betyder kort och gott isolering runt fönstret. Den ställplats man har i väggen, (skillnaden mellan hålet i väggen och fönstrets exakta mått) fyller man med isolering vanligen bestående av mineralull, glasfiber eller skum (fogskum).

Dräneringshål

På utsidan av våra PVC-produkter finns små urfrästa hål. Hålen är till för att eventuell fukt mellan karm och båge ska transporteras ut.

Duplexlist

En distans som placeras i glaskassetten mellan de utanpåliggande spröjsen. Distansen ger ett intryck av att spröjsen är glasavdelande.

Fönsterbeslag

Beslag till ett fönster består av gångjärn, handtag, låsmekanismer av olika slag. Fönsterbeslag är oftast tillverkat av metall.

Fönsterblecksspår

Ett urfräst spår i nederkant karm för enkel montering av fönsterbleck.

Fönsterbåge

Den del där fönsterglaset är placerad på öppningsbart fönster.

Fönsterhake

Metallkrok som låser fast fönsterbågen i stängt läge.

Glas

 • Härdat glas
  Härdat är mycket mer slagtåligt än standardglas. Om glaset utsätts för stor belastning eller slag så spricker glaset i små bitar, vilket minskar personskaderisken, jämfört med de långa, vassa skärvor som uppstår när ohärdat glas går sönder.
 • Laminerat glas
  Laminerat glas består av flera glasskivor som har limmats ihop med en plastfolie.
 • Mattat/frostat glas
  Detta glas är mycket insynsskyddat. Släpper inte in lika mycket ljus som ett råglas.
 • Ornamentglas
  Ornamentglas är ett annat namn på råglas som används för att förhindra eller försvåra insyn in i huset. Finns i olika utföranden.
 • Råglas
  Råglas är ett glas som är slipat eller med ojämnheter i ytan. Man använder glaset för att i olika grad förhindra insyn utifrån in.

Isolerglas

Två eller flera glas som är hermetiskt(gas-tät) tillslutna. Mellanrummet mellan glasen innehåller torr luft eller gas.

Karm

Den yttersta delen av ett fönster. Den del som monteras fast i väggen.

Karmfast fönster/ Fast fönster

Ett fönster där glaset sitter direkt fastmonterat i karmen, d.v.s. INTE öppningsbart fönster. Ett karmfast fönster är ekonomiskt eftersom det spar energi och har ett relativt lågt pris jämfört med ett öppningsbart fönster.

Karmyttermått

Karmens och totala fönstrets exakta yttermått, bredden anges alltid först.
Till exempel B:98 cm x H:118 cm (10×12 modulmått). Se våra mätanvisningar för mer utförlig information.

Karmunderstycke

Fönsterkarmens nedersta vågräta del.

Karmöverstycke

Fönsterkarmens översta vågräta del.

Karmsidostycke

Fönsterkarmens lodräta delar.

Kompositfönster

Beteckningen komposit betyder blandat. Ett fönster i komposit består alltså av ett blandat material. Ordet kompositfönster används oftast för att beskriva ett fönster av PVC eller plast, plastfönster. Ett PVC-fönster är ett kompositfönster för det består av plast (med hålrum inuti/brutna köldbryggor) och det ska ha stål i karmen för att vara vridstyvt.

Kopplat fönster, 2+1 glas

Fönster med bågar i två delar som går att vika ut. Alltså får du fyra sidor att putsa. Läs mer om 2+1-glas.

Lågemissionsglas / Energiglas

Lågemissionsglas eller energiglas är isolerglas av så kallad lågemissionstyp. Det innebär att det finns en tunn metallyta som ligger på ytterglaset och fungerar som ett filter, som släpper in långvågig strålning från solen men som stoppar kortvågig strålning (rumsvärmen) från att tränga ut. Detta ger bra isoleregenskaper för glaset. Ett lågemissionsglas kan bestå av 1 glas, men oftast så används termen lågemission för att beskriva en glaskassett. En kassett består av 2- eller 3-glas med distanser emellan som är argonfyllda. Alla Kronfönsters fönster har lågemissionsglas och är energifönster.

Mittpost

En mittpost är glasavdelande. Den finns i stående eller liggande utförande. Med t.ex. en stående mittpost ser det ut som två fönster men det öppnas som ett, vilket ger större luftinsläpp då det är fullt öppnat.

Modulmått

Innebär öppnings-/hålmått i fasaden för hela fönstrets placering. 1 modul = 1 dm.

Mötesbågar

Ett 2-luftsfönster kan utrustas med mötesbågar. Med det menas att de två bågarna möts, d.v.s.s ingen fast mittpost. Man får en stor öppning som kan användas som t.ex. en utrymningsväg.

Självrengörande glas

En osynlig beläggning på glaset tar hjälp av luftfuktigheten och de ultravioletta strålarna i dagsljuset för att bilda ett aktivt skikt. Efter några dagar är det självrengörande glaset fullt aktiverat och organiska smutspartiklar som hamnar på ytan luckras upp och bryts ner. Kvarvarande smuts sköljs lätt bort när det regnar, utan att regnvattnet lämnar några ränder efter sig när det torkar bort.

Spanjolett

Spanjolett är ett stängningsbeslag med låsbart eller icke låsbart låshus. Det är i första hand avsett för fönster och fönsterdörr. Skenan kopplar låset vid handtaget till kolvar längre ner och högre upp på fönstret för att få en bättre fasthållning av fönstret. På fönsterdörr finns oftast även en kolv på mitten av dörren för ökad låsförmåga och ökat inbrottsskydd. Kolvtyper kan variera från kilande (för tätning) och hakande (för ökad säkerhet). Stavas även espagnolett.

Spaltventil

En spaltventil är en inbyggd ventil för ventilation av ett fönster. Kronfönster använder sig av manuell spaltventil.

Spröjs

Tunna lister som delar in glaset i mindre fält. Fast (ej löstagbar) spröjs antingen placerad i glaskassetten (mellanliggande) eller placerade in- och utvändigt på glaskassetten (utanpåliggande). Varierar mellan PVC, trä och aluminium.

Personsäkerhetsglas

Säkerhetsglas avser en typ av glas som förhindrar eller verksamt minimerar risken för personskador vid kontakt med glas.

2-glas och 3-glas

Antalet glasskikt i varje fönsterbåge.

Utvändig kondens

Låga U-värden ger en bra värmeisolering. Det kan dock uppstå kondens på ytterglasets utsida eftersom så lite värme släpps ut.

U-värde

U-värde är ett mått på mängden energi ett fönster släpper igenom. Ett lågt u-värde innebär därmed att fönstret släpper igenom mindre energi.

Vridfönster

Fönster som öppnas genom att vridas runt 170° utanför fasaden.

Varmkant (VK)

Distansen i isolerrutan är utbytt från stål till mer isolerande distans.