Solskyddsglas generellt

Solskyddglaset hjälper dig filtrera bort mycket av den värmebestrålning som ett vanligt glas inte klarar av att filtrera bort. Det innebär alltså att du får ett behagligare inomhusklimat när solen är som mest intensiv.

Neutralt solskyddsglas

Solskyddsglasen SunGuard SuperNeutral och Cool-Lite är neutrala i framtoningen vilket gör de mer lika ett traditionellt klarglas. Observera att även neutrala solskyddsglas har en lätt färgton i sig naturligt vilket gör att de kan skilja sig i tonen mot glas utan denna beläggning. Solskyddsglas som kombineras med laminerade, härdade eller andra typer av specialglas får en annan sammansättning och andra värden än vad som redogörs för i tabellen.

Solskyddsglas finns tillgängligt för samtliga våra modeller, Titan (Sunguard), Avans, Polaris och Royal (Cool-Lite).

Solskyddsglas neutral (Coollite SKN 176)

Produktkod Ug-värde Dagsljus % Solenergi % Solfaktor
    LT LR ut LR in ST SR SA g
6-18-4-16-4 0.5 56 21 21 24 37 39 0.32

SunGuard SuperNeutral

Produktkod Ug-värde Dagsljus % Solenergi % Solfaktor
    LT LR ut LR in ST SR SA g
6-12-4-12-4 0.7 64 18 19 31 36 34 0.34