Kronfönsters miljökonsekvensutredning om PVC-fönster.

PVC-fönster, bra eller dåligt, fördelar och nackdelar. Vad är bäst? PVC-fönster eller träfönster? PVC fönster att hata eller älska?

Förord: VÄXJÖ 7:e december 2012

Först vill vi påpeka att Kronfönster tillverkar både pvc fönster och träfönster. Vi har aldrig tagit ställning för eller emot de olika fönstertyperna. Vi vill inte heller göra det, vi tillverkar båda typerna av fönster. I vår källforskning har vi heller inte tagit med utalanden eller studier från komersiella företag, så som till exempel våra PVC-leverantörer. Vi ville få en studie som var utan ekonomiska intressen när vi beaktade pvc som material. Kronfönster tillverkar båda typerna av fönster och för oss som företag har det ingen betydelse vad du väljer.

Men vi ville en gång för alla gå på djupet och utreda miljökonsekvenserna med de båda materialvalen. Vad är bäst? Är pvc fönster farliga för miljön? Kronfönster har ett stort miljöansvar och vi vill absolut inte tillverka miljöfarliga produkter. Därför gjorde vi denna studie.

De senaste åren har Kronfönsters pvc fönster VERKLIGEN slagit igenom. Kronfönster har vuxit 700 % mellan åren 2006 och 2012. Vi är en snabbt växande fönstertillverkare och orsaken till vår tillväxt, är just våra högkvalitativa pvc fönster.

Under dessa år har vi naturligtvis samlat på oss massor av kunskap om PVC som material. Men vi har också träffat enormt många människor som jobbar inom pvc industrin, människor som jobbar med miljöfrågor i olika sammanhang, och så klart tusentals och åter tusentals kunder. Jag kan säga att åsikterna om pvc fönster är många, de skiljer sig åt i hela spektrat från urdåligt till jättebra, det beror på vem man frågar och vem som tycker. Alla har man sina skäl att vilja ha eller inte vilja ha, pvc fönster, för det är just detta som verkar framstå när man begrundar pvc fönster som fenomen. Alla har en åsikt och den är sällan grå, den är svart eller vit. Älska eller hata!

Så vi bestämde oss för att använda vår kunskap, djupdyka i litteratur och tidigare gjorda studier och sammanställa allt detta i vår rapport, pvc fönster, hata eller älska?

Hela studien om PVC-fönster, finns även nedladdningsbar i PDF-format

Carl-Gustaf Svensson, ägare och grundare av Kronfönster AB

Pvc fönster: en del av vår vardag

pvc fönster med 4 glas

pvc fönster med 4 glas

Pvc fönster, en allt vanligare syn, även i trälandet Sverige. PVC-fönster är idag ett mycket använt alternativ till träfönster, inom EU är det helt dominerande. Tittar man på Sverige så blir det vanligare och vanligare. Under det senaste decenniet har Kronfönster arbetat kontinuerligt för att utveckla och designa fönster och dörrar med hög, komfort, säkerhet, och energibesparing till sina kunder.

Hos Kronfönster innehåller pvc fönstren många detaljer som gör din vardag enklare, tystare, varmare och säkrare. Det är till och med så att våra pvc fönster är designade med utrustning som du inte kan få hos andra tillverkare. Med våra produkter skyddar vi människor från väder och vind genom att kombinera fördelarna med PVC, aluminium, rostfritt stål hårdvara och RIKTIGT bra isolerande energiglas. I våra försäljningsargument för våra PVC-fönster kommunicerar vi…

PVC-fönster från Kronfönster…

 • har vacker design
 • är lätta att använda och vårda
 • behöver aldrig målas
 • är säkra mot inbrott.
 • är effektiva mot ljud och oväsen
 • är väderbeständiga
 • är mycket tåliga
 • är miljövänliga – helt återvinningsbara
 • är mycket värmeisolerande och energibesparande
 • är tillverkade i hög kvalitet till lågt pris, tack vare att vi säljer allt vi tillverkar själva.

På grund av sin natur, ger PVC hög motståndskraft mot korrosion, röta, blekning, insektsmissfärning, allmän missfärgning, och de svåra förhållanden som ges i till exempel salta marina miljöer. Ett pvc fönster som sitter längst ut på Tjörn på västkusten, utsatt för ständig vind, vatten och saltstänk, klarar allt. Kronfönster vet!

PVC, d.v.s. polyvinylklorid, är ett modernt och mycket ändamålsenligt byggmaterial. Det har många fördelar både ekonomiskt men även kvalitetsmässigt. Men pvc används inte bara inom byggindustrin. Vi har alla i vår vardag, saker som innehåller PVC (vissa textilier, ytterkläder) hushålls apparater, kreditkort. Våra bilar innehåller massor av pvc plast, och pvc komponenter. 80 % av nynerlagda vattenrör som ligger nedgrävda i marken runt hela jorden tillverkas av pvc. Orsaken är att pvc är det enda material som inte bryts ner i så tuff miljö.

För att pvc är så nedbrytningsresistent så lämpar sig materialet också särskilt väl för att tillverka fönster och dörrar av. Fönster och dörrar i ytterfasad och väggar utsätts ju konstant för kyla, värme, väta torka om vart annat. Kan man då tillverka dem i ett material som står emot allt detta, som är relativt billigt och utan att vi behöver måla om det, ja, då sparar vi också stora pengar, något som inte minst Kronfönsters företagskunder har insett. Kronfönster expanderar starkt inom detta segment där vi levererar fönster till både privata och offentliga bostadsbolag. VI gör energieffektiva fönster, till låg kostnad som sparar massor av pengar, därför väljer dessa kunder oss.

PVC är ett material som särskilt lämplig för att tillverka fönster av. Fönster i pvc är mycket hållbara och förändrar sig inte av kyla, väta, värme eller solljus. Och det är ju just detta som du vill ha, ett fönster som med minsta omtanke sparar dig en massa pengar i uppvärmning och som du aldrig behöver måla. Kronfönster har sålt PVC-fönster sedan 2005 och vi vet varför pvc fönster är så bra. Men är det ett hållbart material att jobba med? Är PVC-fönster bra eller dåliga?

 Pvc fönster och miljö.

Vågar man köpa fönster i PVC? Är de miljöfarliga som en del säger? Pvc fönster ses ofta som en billig lösning för att ersätta gamla dragiga träfönster. Är det så att pvc fönster är dåliga? Är de rent av miljöfarliga?

För att testa detta så måste vi gå utanför Sveriges gränser. Pvc fönster håller på att slå igenom på bred front på Svenska marknaden. Kronfönster är idag en tillverkare av pvc fönster, men även om vi är bra på pvcfönster är marknadsandelen liten. Detta för att träfönster fortfarande utgör cirka 85 % av den Svenska fönstermarknaden. De första pvc fönstren man känner till som fortfarande används tillverkades 1959 och sitter i Tyskland. I England och Tyskland är pvc fönster dominerande.  Tittar man på hela Europa och USA så är mer än 50 % av all fönstertillverkning där idag i pvc. Sveriges äldsta kända pvc fönster sitter installerade i Kronfönsters huvudkontor i Växjö, de sattes in 1982. Men i Sverige finns det mycket liten forskning om pvc och miljöpåverkan från dessa fönster. Det är ju inte så konstigt att vi i Sverige inte har svaren på de miljömässiga konsekvenserna av pvc fönster, eftersom det är en ny och fortfarande mindre marknad än träfönster. Vi måste alltså söka hjälp och stöd i forskning och rapporter utanför Sverige. Vilket vi gör i denna rapport.

Pvc och Klor

Klor är en viktig beståndsdel i pvc. Som en del av en långvarig kampanj mot kommersiell produktion av klor, så försöker vissa miljö aktivister att klassa PVC (polyvinylklorid) som ett miljöfarligt material. Framförallt är det förekomsten och utsläppen av dioxiner vid pvc tillverkning, man pekar på. Emellertid, om man granskar pvc noggrant och utför vetenskapliga experiment och granskning på materialet så kommer man fram till en helt annan bild.

OSPAR (Oslo-Paris) konventionen inrättades för att förhindra länders förorening av marina livsmiljöer, särskilt Nordsjön och nordöstra Atlanten. Vid ett ministermöte i OSPAR Kommissionen i juli 1998 undertecknades ett avtal mellan de avtalsslutande länderna som kallas Sintra Statement. Det fanns ingen särskild hänvisning till PVC i denna programförklaring. Man pekade alltså inte ut pvc som ett sådant farligt material som skulle förbjudas. I själva verket, så kom man istället överens om utsläppsgränsvärden för produktion av s-PVC2 från Vinylkloridmonomer och tillverkning av vinyl Klorid Monomer från etylendiklorid  och det godkändes av ministrarna. Dessa är viktiga beståndsdelar i pvc fönster.

Dessa beslut fastställer utsläppsgränsvärden för PVC produktion av platser i OSPAR regionen. Dessa avtal och beslut var alltså vägledande i framtida produktion av pvc plast. Dessutom, gavs rekommendationer om bästa tillgängliga teknik för tillverkning av PVC från Etylendiklorid och vinylkloridmonomer som också formellt antogs av OSPAR 1996.

PVC har tydliga, ekonomiska, tekniska och kommersiella fördelar och är en av de mest noggrant utforskade materialen vi känner till. PVC är en av världens äldsta plaster och har utvecklats sedan 1940-talet för att bli ett allmänt använt, kostnadseffektivt, anpassningsbart, säkert och faktiskt idag miljömässigt effektivt material. Det utgör en mycket effektiv omvandling av råmaterial. I princip är det mineralolja och salt som man kombinerar för att producera ett plastmaterial som specificeras för ett brett spektrum av tillämpningar inom olika marknader och produkter. Produktionsprocesser för PVC har kontinuerligt förbättrats och deras miljöpåverkan minskats konsekvent. Till exempel så har Kronfönster sedan många år tagit bort allt bly i sina pvc fönster profiler.

Pvc och Dioxiner.

Uttrycket ”dioxin” används ofta för att hänvisa till en familj av föreningar omfattande cirka 75 ämnen och liknande 135 furaner.  Antalet och placeringen av kloratomen på molekylen skiljer sig för var och en av dessa 210 föreningarna, och detta har även en avsevärd effekt på deras relativa toxicitet (giftighet) – 17 av dem erkänns som mycket giftiga. Dioxiner är inte ”syntetiska kemikalier ”, som de som produceras både naturligt och oavsiktligt som en följd av ett stort antal människors aktiviteter. Exempelvis kan de framställas när någon blandning innehållande kol, väte, syre och klor bränns och de producerade gaserna får svalna långsamt. Ett exempel skulle kunna vara om man eldar plastsopor ute. Vilket är strängeligen förbjudet. All plastförbränning ska göras i våra värmeverk med riktig rökgasrening och här var Sverige strax efter Tyskland, ett av de första länderna i världen som tidigt införde både effektiva återvinningssystem och producentansvar för oss tillverkande företag. Kronfönster är skyldiga att ta tillbaka pvc fönster från våra kunder när de är uttjänta.

Men dessa giftiga dioxiner framställs också naturligt i hela världen, runt omkring oss i miljön, antingen vi vill eller inte. Exempel på när dioxiner liknande de som finns i pvc framträder är vid förbränning av trä, vulkanutbrott, skogsbränder, metallproduktion, fordonsavgaser, även kompostering och avloppsslam, kan alla leda till bildandet av dioxiner.

Faktiskt är det så att PVC-industrins egentligen står för en mindre del av  utsläpp av dioxinhalter än många av dessa naturliga fenomen. Detta bekräftas till exempel av förteckningar över dioxinkällor i Storbritannien. DEFRA ( Storbritaniens miljödepartement) visar att under 1999, så var de dominerande dioxinutsläppen metallbearbetning/metallindustrin och bränder, alltså vanliga eldsvådor i hus och byggnader. Faktiskt, så visar studierna i Storbritannien att så mycket som 14% av de totala årliga utsläppen av dioxiner kommer från vad som kallas Bonfire Night, som firas den 5 november. ”Bonefire-night” är Englands svar på vårt Valborgsfirande. Alltså när man samlas och tänder eldar runt och skjuter raketer om i landet. Rätt komiskt. 14% av våra dioxin utsläpp kommer alltså från Valborgsfirande. Ska vi förbjuda valborg eller pvc fönster, eller kanske båda?

Som alla plaster utvecklar PVC giftig rök när den brinner, och en vanlig uppfattning är att PVC-fönster är farligare vid en brand än fönster av trä. En undersökning genomförd 1987 vid Lunds Tekniska Högskola visade på flera saker.

 • Maximal koncentration av saltsyra i brandgaserna uppstod efter cirka 8 minuter. Denna uppmättes till 14 ppm från PVC-fönstren och 21 ppm från inredningen, främst en golvmatta.
 • Temperaturen i testbyggnaden var 800°C efter 2,5 minuter och nådde 1 200°C efter 7 minuter.
 • PVC-fönstren självslocknade efter cirka 10 minuter. Träfönstren måste släckas med vatten efter 30 minuter.
 • Det klor som är naturligt bundet i PVC-molekylen fungerade naturligt brandskyddande.
 • Antändningstemperaturen för styva profiler av PVC är 390°C. Motsvarande för trä är 240°C.

Vid en översyn av dioxinutsläppen i Storbritannien  (hMIP) i september 1995 så är slutsatsen att icke järnhaltiga metaller ses som den dominerande faktorn till utsläpp. Enligt rapporten, så frigörs fler dioxiner till atmosfären genom förbränning av trä än vad som framställs av kemikalieidustrin. En brittisk studie som beställts av Institutionen för Miljö och kompletteras av Lancaster University i mars 1996, visar att faktiskt så har utsläppen av dioxin utsläppen i Storbritannien fallit tillbaka till 1940 års nivåer! Detta fast PVC produktionen har ökat stadigt sedan 1970-talet.

Liknande studier har gjorts i USA och Tyskland och de visar att i dessa industriländer, så har dioxinutsläppen MINSKAT med över 50% sedan 1970. Under samma period, så har PVC produktion har mer än fördubblats i dessa länder. Orsaken är naturligtvis att idag så är både produktionsprocess och rening av utsläpp från pvc produktion mycket bättre.

Pvc, förbränning av klor och de giftiga dioxiner som då frigörsDe mesta utsläppen av dioxiner vid förbränning av klor kommer från vår sophantering. Eftersom pvc är så vanlig i förpackningar av olika slag så är det så. Utsläppen av dioxiner vid förbränning av pvc kommer framförallt från sopförbränning. Men märk väl att utsläppen är små, eftersom vi har effektiv rökgasrening i våra avfallsanläggningar.

Amerikanska ASME (Society of Mechanical Engineers) fann i en översyn av (1994) att mängden av PVC i avfallet har liten eller ingen inverkan på dioxinbildning i kommunala avfallsförbränningsanläggningars processer. Endast en minimal mängd (10-6% eller mindre) av klor i avfallet omvandlas till dioxiner. Klor finns även i många andra material än pvc därför så bildas de ändå, med eller utan pvc som material. PVC-industrin har lovat att fasa ut blystabilisatorer till 2015, Även detta är en del av en långsiktig hållbarhetsstrategi. Men den har kommit fram mer som ett krav från miljöaktivister och lobbyister, än från rapporer om risk för människors hälsa. Lite orättvist kan tyckas.

Blystabilisatorer i PVC har använts länge och många institut och organisationer har godkänt användningen av blystabilisatorer i PVC-rör avsedda att transportera dricksvatten. 80 % av jordens alla vattenrör som ligger nedgrävda i marken är av pc. Svenska Naturvårdsverket, Världshälsoorganisationen och OECD, har alla en gång, godkänt användningen av blystabilisatorer i pvc rör för dricksvatten, även om de nu alltså är på väg att fasas ur. Särskilda värme och UV-tillsatser, så kallade stabilisatorer är en viktig del av PVC tillverkningen och används för att förbättra väderbeständigheten och processbarhet av PVC-produkter. Valet av stabilisator beror i hög grad på vad pvc produkten ska användas till. I Kronfönsters pvc fönster så är uv-beständiget en viktig faktor när vi säljer. VI vill att våra fönster ska vara formstabila och behålla färgen i alla år.

Stabilisatorer innefattar ofta en metallisk komponent tillsammans med olika organiska föreningar. Ren metall används aldrig, som stabilisator. Det finns flera typer av metallsalter som t.ex. används för att stabilisera PVC, och några specifika exempel visas nedan:

Kadmium baserade stabilisatorer används inte heller längre för Kronfönsters PVC fönster. 

Svenska Naturvårdsverket har bekräftat att tungmetallsstabilisatorer, är fast bundet i PVC-materialet, och läcker alltså inte ut i naturen. Denna typ av stabilisatorsystem är nu väl etablerade för användning i PVC, även om deras användning i PVC fönster är begränsad. De tennorganiska föreningar som används som PVC-stabilisatorer är säkert att använda. Faktiskt, är det så att vissa tennorganiska stabilisatorer till och med har godkänts för användning i  livsmedelsförpackningar enligt EU direktiv.

En studie från Chalmers i Sverige visar att hård PVC inte brytas ned om i jorden, om man gör fyllnadsmassa till byggen av den. Skulle man alltså mala ner Kronfönsters pvc fönster och göra fyllnadsmassa till ett bygge av dem, så läcker alltså inte dessa stabilisatorer ut och blir därmed heller inte häls

Hård PVC är ett helt säkert material om det produceras rätt, det läcker inte några dioxiner eller tungmetaller från materialet, och det är därför det används för flaskor för mineralvatten, påsar för blodtransfusioner, kuvöser för tidigt födda barn, kort sagt stora delar av livsmedels, läkemedels och sjukhusindustrin använder pvc, för olika produkter.

Den ofrånkomliga slutsatsen är att även om vi skulle stoppa jordens all pvc produktion så skulle den faktiska effekten på dioxinhalten skulle vara försumbar. Att undvika PVC minskar inte avsevärt dioxinutsläppen i miljön. Det är därför allvarligt vilseledande att fokusera på PVC som källa till dioxinutsläpp från tillverkning eller avfallsförbränning processer. Hård pvc är alltså heller inget hälsofarligt material att hantera, eftersom det inte läcker tungmetaller eller dioxiner.

Är träfönster mer miljövänliga än pvc fönster?

Är träfönster att föredra ur miljösynpunkt? Det enkla svaret är, Nej, det kan man inte säga. Så enkelt är det inte, träfönster är inte nödvändigtvis bätre, det beror på hur och vilka miljökonsekvenser man studerar. Det finns många miljömässiga problem med vår moderna skogshantering och i skogsindustrin. Mängden trä som går åt till att tillverka träfönster, är inte det verkliga problemet. Vi bor i ett skogsrikt land, här finns gott om virke. Att vi hugger ner lite för att göra träfönster, påverkar inte miljön såklart. Miljöproblem med träfönster står att finna i andra faktorer.

 • Hyggen i urskog.
 • Hyggen i gammal skog minskar den biologiska mångfalden. Livsmiljöer förstörs för många djur och växter.
 • Ängsmarker planteras igen med skog. Livsmiljöer förstörs för många djur och växter. Dessutom blir det fult.
 • Kalhyggen kan ge jorderosion och ger absolut utsläpp av näringsämnen, gödning med mera till våra åar och sjöar och i sista han havet.
 • Skandinavien har nu bara 5 % av sin urskog kvar. Men fortfarande hugger vi ner den.
 • Nästan 50 % av Finlands torvmossar har dikats ut, främst för plantering av ny skog.

Sverige har en stor och mäktig träindustri i Sverige som är duktiga på att lobba och propagera för träets fantastiskhet. Sen har vi ett par stora fönsterkoncerner i Sverige som tillsammans står för 30 % av marknadsandelen, de tillverkar träfönster och vill självklart framhålla att just träfönster är miljövänligt, och att pvc fönster inte är det, men det är alltså en sanning som måste studeras och sättas i perspektiv.

Självklart är trä fantastiskt. Trä luktar gott, trä är vackert, trä är ett billigt material med många användningsområden. Men träindustrin har inte tillräckliga bevis för att styrka att trä generellt sett är bättre för fönsterproduktion än pvc, rent miljömässigt. Det kan man inte säga. Pvc har vissa negativa miljökonsekvenser, men det har vår moderna skogshantering också. Så vi kan inte dra slutsatsen att träfönster är bättre än pvc fönster. Som kund ska man inte känna att det ena alternativet är mijöriktigare än det andra eller att man ska välja bort något till förmån för det andra.

Sen finns det naturligtvis saker i träets beskaffenhet som gör det unikt, framför pvc, men det är inte bara av godo. Trä är ett levande material som rör sig på grund av kyla, värme, fukt och torka. Därför är det inte det bästa materialet för fönsterproduktion. Även om det naturligtvis är vackert. Pvc är ett dött material som inte påverkas av fukt, torka, kyla eller värme. Pvc är mer formstabilt än trä. Pvc fönster är därmed säkrare mot rörelse och sättningar än träfönster, när det väl är monterat.

Om man gör en livcykeltest, (alltså tittar på hela fönstrets livslängd) av pvcfönster mot träfönster så framkommer ännu mindre bevis för att träfönster är miljövänligare, tvärtom. En sådan studie har till exempel gjorts av Entec UK Ltd/ AMEC Environment & Infrastructure UK på uppdrag av  DEFRA ( Department for enviromental, food & rual affaris) i England. Vid analysen av de olika effekterna över livscykeln, så jämförde de data från andra livscykel-studier. Entec konstaterade att det finns endast marginella skillnader i miljöprestanda, mellan pvc fönster och träfönster om man ser på hela livscykeln. Detta i synnerhet om man använder återvunnen pvc i fönstertillverkningen.

Vidare så går det åt mängder av lösningsmedel, inte bara under tillverkningen av träfönster, utan även under ett träfönsters underhåll genom åren, när man tvättar och målar det. Har man sedan aluminiumklädda träfönster så går det åt mycket energi för framställningen av aluminiumet. Ett pvc fönster behöver aldrig målas, alltså behövs inga lösningsmedel när fönstret väl är insatt.

Skogsindustrin är inte utan miljökritiker, tvärtom. Historiskt var det miljökampanjer och högljudda protester mot skogsindustrin och framförallt avverkningen av regnskog, som just ledde fram till den snabbt växande Miljörörelsen i världen. Ledande miljöorganisationer hävdar till exempel att cirka 10% av världens sorter av träd hotas av utrotning, och nästan 80 % av jordens urskogar har förstörts.

Du blir säkert förvånad när du hör att världens ledande miljöorganisationer, däribland Jordens Vänner, (Friends of the Earth) , Greenpeace och Världsnaturfonden (WWF) riktar hård kritik mot skogs och träindustrin och deras miljöhantering. De har också kritiserat den petrokemiska industrin, men faktumet att kritiken också riktas mot skogsindustrin, leder fram till en mer nyanserad miljödebatt mellan trä och pvc som material i produktion av just fönster.

Slutsats för vår studie av pvc fönster och dess miljöpåverkan:

Pvc fönster är både hållbara och kostnadseffektiva byggkomponenter med utmärkt väderbeständighet och mycket goda isoleringsegenskaper. De miljömässiga aspekterna och problemen är inte större än för många andra material. Den kemiska industrin har gjort väldigt mycket för att göra pvc mer hållbart och minska miljöpåverkan därav. Tittar man på miljöpåverkan och ställer pvc fönster och träfönster mot varandra så ser man att det egentligen inte spelar någon roll vilket man väljer. PVCfönster har i Sverige idag acceptans från konsumenternas och allmänhetens sida och pvc fönster är idag en relativt vanlig syn i Svenska hus.

Kronfönsters pvc fönster är inte bara extremt tåliga och mycket energieffektiva, de är också ett miljövänligt alternativ om man studerar hela fönstrets livscykel.

Våra pvc fönster är 100% återvinningsbara och det går att göra nya fönster av dem upp till 10 gånger.

Kronfönster kan visa upp mer än 30 år gamla pvc fönster, som fortfarande ser ut som nya. Ser man på livslängden på våra pvc fönster och att de under den tiden aldrig kräver någon målning eller några andra tillsatta lösningsmedel så är de inte bara miljövänliga, de sparar dig pengar och framför allt jobb.

Våra pvc fönster är ofta mer energieffektiva än vanliga träfönster, vilket sänker både din uppvärmningskostnad och sparar på energi och därmed naturresurser.

Mycket mindre energi används för att tillverka pvc fönster än aluminiumfönster och inga träd behöver huggas ned för att tillverka dem. Miljöpåverkan av våra pvc fönster är att jämställa med vanliga träfönster, och bättre än aluminiumfönster.

Väljer du Kronfönsters pvc fönster så bidrar du till att minska utsläppen av växthusgaser och koldioxidutsläpp, genom att de är mer energieffektiva. Så vi ser ingen negativ miljöpåverkan med våra pvc fönster, tvärtom. Vi vågar faktiskt sticka ut hakan och säga att våra pvc fönster är miljövänliga.

När det vetenskapliga underlaget bedöms, och påståenden om PVC granskas, så är slutsatsen att myndigheter och oberoende organ har kommit fram till är att PVC är säker för tillverkning och användning i såväl livsmedels, läkemedelsindustrin, såväl som i byggindustrin. Alltså finner vi inga problem med att tillverka fönster av pvc.

När PVC lyfts som ett problem måste debatten bli mycket mer nyanserad och vi måste se till fakta och vetenskapliga bevis. Någon större miljöpåverkan, eller hälsofara för mänskligheten i användningen av pvc kan inte hittas. Det finns många andra material som påverkar utsläpp av dioxiner och bindningsmaterial mycket mer än pvc. Pvc har fått en allt för onyanserad bild och blivit lite av en ”bad boy” helt i onödan. Att förbjuda eller sluta tillverka pvc för miljömässig påverkan vore orättvist. Det är vilseledande att säga att pvc är giftigt eller är dåligt för miljön. Det är en del av påverkan, men bara en liten del.

Sen finns det intresseorgan som vill verka för förbud mot pvc för att det gagnar deras intresse. Pvc är ett billigt, hållbart och återvinningsbart material som Kronfönster använder vid sin tillverkning av fönster. VI hotar stora ekonomiska intressen genom att förse den Svenska marknaden med billiga fönster och det är inte uppskattat av alla.

Vi vill dock ännu en gång påpeka att Kronfönster tillverkar även träfönster och vi tar inte ställning för materialvalet, det gör du som kund. Du bestämmer vad vi ska tillverka åt dig. Men med denna rapport vill vi ge en mer nyanserad bild av pvc fönster och dess påverkan på just miljön. Som kund kan du känna dig trygg om du väljer våra pvc fönster. Pvc fönster har inte större miljöpåverkan än träfönster. Tvärtom, våra pvc fönster är ett minst lika bra miljömässigt val som våra träfönster. Det finns som vi visat här inte några påtagliga miljö eller säkerhetsmässiga skäl, för att vi ska överge vår tillverkning av pvc fönster. Pvc fönster är ett smart, billigt och hållbart fönsterval. Precis som vi kommunicerar alltså. Kronfönster – Snabbare, Bättre, Billigare.

Tillägg angående miljökonsekvenserna i materialval mellan pvc-fönster och träfönster.

Som tillverkare av Pvc-fönster i Sverige får Kronfönster många kunder från både leverantörer, konsulter, byggare och framförallt kunder. Här uppdaterar vi med vanliga tilläggsfrågor om miljön. Har du en fråga? Skicka den till oss på info@kronfonster.se så ger vi dig svar.

Fråga från kund: Hur mycket emissioner utsöndrar era PVC-fönster? Det vill säga totala mängden VOC.

FOTNOT från Kronfönster för att du ska förstå kundens fråga: Emissioner är miljögifter som utsöndras från många material i vårt hem, framförallt från behandlade träprodukter. Flyktiga organiska ämnen, eller VOC (från engelskans volatile organic compounds), är ett samlingsnamn för en mycket stor och varierande grupp kemiska ämnen. De kommer exempelvis från material i golv och väggar, människorna som finns i byggnaden eller verksamheten som bedrivs och det som de har gemensamt är att de har en kokpunkt mellan 50-250 °C. Det finns flera hundra, kanske tusentals ämnen i luften inomhus. Det är problem att göra mätningar på inomhusluften, det är svårt att säkert säga om luften är bra eller dålig och innehåller för höga mängder VOC eller inte.

Svar från Kronfönster: Kronfönsters pvc-fönster är totalt säkra vad gäller VOC. Dvs mängden VOC är noll. Detta att jämföra med träfönster, som behandlas med inpregnering och färger. Många människor tror att träfönster är med Ekologiska och miljövänliga men så enkelt är det inte. Kronfönsters Pvc fönster är på många sätt och ur många synvinklar mer miljövänliga än träfönster. Här är ytterligare ett exempel på det.

Vid daglig användning är Kronfönsters pvc-fönster alltså totalt säkra. När det brinner så blir det såklart utsläpp, så som det blir med allt annat material.

Om man tittar på Svanens Kriterier för miljömärkning så får utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) från vakuumimpregnering får vara maximalt 9 kg/m3 behandlat trä. Utsläpp från ytbehandling får vara max 60 mg TOC/Nm3. VOC definieras som organisk förening vars begynnelsekokpunkt är högst 250° C mätt vid ett standardtryck av 101,3 kPa. Hos Kronfönsters pvc-fönster är alltså dessa 0 (NOLL). Vilket gör att Kronfönsters pvc fönster inte avger några gifter (emissioner) och är totalt ofarliga vid daglig användning, till skillnad mot andra material som vi har i hemmet. Ett tips till dig som funderar på Kronfönsters pvc-fönster och jämför mot någon annan leverantör av träfönster, fråga om VOC, giftiga emissioner och jämför det mot Kronfönsters pvc-fönster utan utsläpp av emissioner.

Läs mer om våra pvc fönster.

Vår miljökonsekvens utredning om pvc fönster, får gärna citeras, men ange källa Kronfönster AB

Carl-Gustaf Svensson

Grundare och ägare av Kronfönster AB

Se gärna våra filmer om materialval. Där ställer vi Pvc-fönster, träfönster och aluminiumfönster mot varandra. Nyttig information när du ska välja fönster.