isolerpaketet fönster

Kronfönsters isolerpaket:

 • Är upp till 950 gånger mindre energiledande än
  aluminium
 • Är upp till 65% varmare i ytterkanten på glaset
 • Ger upp till 70% mindre risk för kondens på glaset
 • Ger upp till 2dB minskat buller
 • Sparar upp till ca 2000 SEK per år på din
  uppvärmningskostnad
 • Minskar koldioxidutsläppen med upp till 750 kg per år.
 • Isolerpaketet från Kronfönster, vi tilläggsisolerar
  glaslisten på våra fönster