Ytterdörrar

Numera hittar du även specialanpassade ytterdörrar i vårt sortiment. Vi tillverkar den nya entrédörr efter dina önskemål så att du får en design efter eget tycke och smak. Nedan hittar du ett axplock av olika modeller som du kan får hos Kronfönster. Självklart kan du bestämma dimensioner på mm-nivå, design och färger enligt NCS-standard efter dina egna önskemål. Ytterdörrar finns både som enkel- och pardörr samt enheter med sido- och  överljus.

Färgkulör ytterdörrar

Våra ytterdörrar förses i standardkulören NCS S 0502-Y (bruten vit) men kan lackeras i valfri NCS-kulör eller RAL-kulör efter dina önskemål, antingen i samma kulör in- och utvändigt eller i olika kulörer på dörrens båda sidor.

Karm, dörrblad och tröskel

Karm och dörrblad tillverkas i lamellimmad, långsamvuxen furu fritt från kvist. Karmen är alltid preparerad med karmhylsa vid leverans för enkel montering. Tröskeln tillverkas i hårdträ som är mycket beständigt. Trösklarna är behandlade med olja innan de monterats i dörren.

Glas

Finns i många olika utföranden. Som standard använder vi 3-glaskassett i dörrar i klarglas om inte annat efterfrågas, det går också att få dörrar med råglas (ornamenterat/mönstrat) eller frostat glas. Dörrar där bröstning understiger 60cm ligger det alltid dubbelsidigt personsäkerhetsglas installerat. Du kan som tillval också få säkerhetsglas i dörrar med högre bröstningspanel.

Spröjsar och postar

Finns i flertalet olika varianter. Standardutförandet på stående och liggande spröjsar i dörrar är fasta utanpåliggande, limmade mot glaset insida/utsida och som distans mellan glasen inuti glaskassetten (duplex). Spröjsar i andra former är oftast limmade mot glasets insida och utsida utan distanslisten (duplex) mellan glasen.

Dörrbroms/friktionsbroms

Ytterdörrar förses alltid med en typ av dörrbroms så kallad friktionsbroms som standard, denna bromsar per automatik dörrens rörelse när dörrbladet öppnas/stängs. Du kan alltid få dörrar som levereras utan detta tillbehör utan extra kostnad.

Handtag och lås

Handtag är som standard ASSA 1956 i blankpolerat utförande. Lås som installeras är godkända enligt gällande krav från försäkringsbolag med nyckellåsning från både dörrens in- och utsida. Som option utan extra kostnad kan vi erbjuda vred från dörrens insida istället för nyckel. För att låsa ytterdörrar trycks handtaget alltid först uppåt och släpps sedan tillbaka till ursprungsläget innan nyckeln kan vridas om.

Kronfonster - ytterdörr TFS1

TFS1

Helglasad dörr med dubbelsidigt personsäkerhetsglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen ger ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

Pris 9×21: 14715 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFS2

TFS2

Dörr med vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

Pris 9×21: 14905 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFS3

TFS3

Dörr med vacker spegelpanel på nedre halvan. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Stående glasavdelande post separerar dörrbladet. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

Pris 9×21: 13615 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFS4

TFS4

Dörr med vacker spegelpanel på nedre halvan. Klassisk allmogeprofil på karm och båge.  Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

Pris 9×21: 14165 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFS5

TFS5

Dörr med vacker spegelpanel på nedre halvan. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Stående glasavdelande post separerar dörrbladet. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

Pris 9×21: 13450  kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFS6

TFS6

Dörr med vacker spegelpanel på nedre halvan. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Stående glasavdelande post separerar dörrbladet. Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

Pris 9×21: 13970 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFS7

TFS7

Dörr med vacker spegelpanel på nedre halvan. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Stående glasavdelande post separerar dörrbladet. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

Pris 9×21: 17738 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFS8

TFS8

Dörr vackert profilerad spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Stående glasavdelande post separerar dörrbladet. Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

 

Pris 9×21: 13615 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD1

TFD1

Klassisk pardörr med intilliggande fast sidoljus. Dörren kännetecknas av en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 15×21: 24310 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD2

TFD2

Pardörr med asymmetriska dörrblad. Dörren kännetecknas av en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 15×21: 24035 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD3

TFD3

Pardörr med klassiska speglar och övre horisontellt klarglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

 

Pris 15×21: 20325 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD4

TFD4

Klassisk pardörr med intilliggande fast sidoljus. Dörren kännetecknas av en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 19×21: 26155 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD5

TFD5

Klassisk pardörr med inlägg av klarglas. Dörren kännetecknas av en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 15×21: 24585 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD6

TFD6

Pardörr med längre bröstningspanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Dubbelsidigt personsäkerhetsglas ingår som standard. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 19×21: 26538 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD7

TFD7

Pardörr med klassisk känsla. Dörren förses klarglas i övre delen och med nedre spegelpanel i vackert utförande. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 19×21: 29920 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD8

TFD8

Traditionell pardörr med övre sektionen i klarglas. Nedre delen förses med en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 19×21: 25575 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD9

TFD9

Elegant  pardörr med matchande fasta sidoljus. Dörren kännetecknas av en vacker spegelpanel och en övre del med klarglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 25×21: 35785 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD10

TFD10

Helglasad pardörr med stående postar. Personsäkerhetsglas insida och utsida ingår som standard. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 15×21: 23128 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD11

TFD11

Pardörr med asymmetriska dörrblad. Aktivt dörrblad förses med glasavdelande, stående post vilket ger dörren 3 sektioner. Dörren är helglasad och förses med dubbelsidigt personsäkerhetsglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 19×21: 20845 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD12

TFD12

Traditionell pardörr med övre vertikalt klarglas. Dörren kännetecknas av en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 15×21: 22248 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD13

TFD13

Klassisk pardörr med asymmetriska dörrblad. Dörren förses med en vacker spegelpanel och ett övre vertikalt klarglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 15×21: 21918 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD14

TFD14

Klassisk pardörr med intilliggande fast sidoljus. Dörren kännetecknas av en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 25×21: 33495 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD15

TFD15

Klassisk pardörr med asymmetriska dörrblad. Dörrens övre del förses med klarglas och nedre delen förses med en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 15×21: 21588 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD16

TFD16

Helglasad pardörr med horisontell glasavdelande post. Under posten installeras dubbelsidigt personsäkerhetsglas.Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 15×21: 20405 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD17

TFD17

Klassisk pardörr med vacker spegelpanel och vertikalt klarglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 19×21: 23100 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD18

TFD18

Pardörr med fast överljus. Dörren förses med klarglas i övre sektionen och en nedre spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 19×24: 30560 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD19

TFD19

Elegant pardörr med asymmetrisk fördelning. Aktivt dörrblad har en klassisk spegelpanel och passivt en övre sektion med spröjsat klarglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 15×21: 22935 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD20

TFD20

Pardörr med en vacker spegelpanel och övre klarglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 19×21: 32945 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD19

TFD19

Elegant pardörr med asymmetrisk fördelning. Aktivt dörrblad har en klassisk spegelpanel och passivt en övre sektion med spröjsat klarglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 15×21: 22935 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD21

TFD22

Stilren pardörr med stor ljusöppning och klassisk spegel. Personsäkerhetsglas insida och utsida ingår som standard. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel. Klarglaset går att ersätta med frostad yta eller ornamenterat insynsskyddat glas.

Pris 15×20: 23070 kronor inklusive moms.

Kronfonster - ytterdörr TFD21

TFD21

Helglasad enkeldörr med intilliggande fasta sidoljus och övre fast överljus. Dörren har i likhet med de fasta sidoljusen dubbelsidigt personsäkerhetsglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Pris 20×24: 31818 kronor inklusive moms.