Ytterdörrar

Vi erbjuder specialanpassade ytterdörrar för att du ska få en unik och vacker entré till ditt hus. Alla dörrar tillverkas utifrån dina önskemål, vi erbjuder fri måttanpassning och design på paneler, spröjs, glas och fri färgsättning. Enkeldörrar och pardörrar med eller utan sidoljus och överljus. Nedan hittar du ett axplock av olika modeller som du kan får hos Kronfönster men kom ihåg – det är du som är designer och bestämmer hur din nya Kronfönsterdörr ska se ut.

Ytterdörr Kronfönster

Ett urval av våra entrédörrar

Nedan följer några exempel på klassiska entrédörrar i olika utföranden med variationer hos typer av glas, spröjsmönster, poster, paneler och färgsättning.

Vacker parentrédörr i guldocra med bröstad spegelpanel, tvärgående poster med fasta utanpåliggande spröjsar.

Parentrédörr i guldocra med spegel och spröjsar

Enkelentrédörr med spegelpaneler och fasta sidoljus integrerat i karmen med blindbågar som matchar dörrbladet.

Elegant svart parentrédörr med asymmetriska dörrblad med spegelpaneler, fasta utanpåliggande spröjsar och en stående post i aktivt dörrblad (dörrbladet som öppnas först).

Asymmetrisk parentrédörr i svart kulör med traditionell spröjsmönstring och spegelpaneler

Parentrédörr med asymmetrisk design mellan passivt och aktivt dörrblad i grön kulör med spegelpaneler stående mittpost i aktivt dörrblad och fasta utanpåliggande spröjsar.

Parentrédörr i grön kulör med spegelpanel mittpost och fasta spröjsar

Entrédörr i blå kulör med stående spegelpaneler och glas med fasta utanpåliggande spröjsar i stående format.

Entrédörr i blå kulör med spegelpaneler och spröjs

Entrédörr med kvadratisk och rektangulär spegel med ornamenterat (mönstrat insynsskyddat) glas med fasta utanpåliggande spröjsar.

Entrédörr i grön kulör med speglar och spröjs

Klassisk vit entrédörr med rombformat fönster och traditionella stående spegelpaneler.

Entrédörr med spegelpaneler, post och spröjs

Entrédörr i engelsk röd kulör med heltäckande spegelpanel.

Entrédörr i engelsk röd kulör med heltäckande panel

Färgkulör ytterdörrar

Våra ytterdörrar förses i standardkulören NCS S 0502-Y (Stockholmsvit) men kan lackeras i valfri NCS-kulör eller RAL-kulör efter dina önskemål, antingen i samma kulör in- och utvändigt eller i olika kulörer på dörrens båda sidor. Vi erbjuder också olika färgsättning på karm och dörrblad.

Karm, dörrblad och tröskel

Karm och dörrblad tillverkas i lamellimmad, långsamvuxen furu fritt från kvist. Karmen är alltid preparerad med karmhylsa vid leverans för enkel montering. Tröskeln tillverkas i hårdträ som är mycket beständigt med fönsterbleckspår. Trösklarna är behandlade med olja innan de monterats i dörren.

Glas

Finns i många olika utföranden. Som standard använder vi 3-glaskassett i dörrar i klarglas om inte annat efterfrågas, det går också att få dörrar med råglas (ornamenterat/mönstrat) eller frostat glas. Dörrar där bröstning understiger 60cm ligger det alltid dubbelsidigt personsäkerhetsglas installerat. Du kan som tillval också få säkerhetsglas i dörrar med högre bröstningspanel.

Spröjsar och postar

Finns i flertalet olika varianter. Det vanligaste utförandet i entrédörrar hos stående och liggande spröjsar i dörrar är fasta utanpåliggande, limmade mot glaset insida/utsida med en distanslist mellan glasen inuti glaskassetten. Spröjsar i andra former är oftast limmade mot glasets insida och utsida utan distanslisten mellan glasen.

Dörrbroms/friktionsbroms

Ytterdörrar förses alltid med en typ av dörrbroms så kallad friktionsbroms som standard, denna bromsar per automatik dörrens rörelse när dörrbladet öppnas/stängs. Du kan alltid få dörrar som levereras utan detta tillbehör utan extra kostnad.

Handtag och lås

Handtag är som standard ASSA 1956 i blankpolerat utförande. Lås som installeras är godkända enligt gällande krav från försäkringsbolag med nyckellåsning från både dörrens in- och utsida. Som option utan extra kostnad kan vi erbjuda vred från dörrens insida istället för nyckel. För att låsa ytterdörrar trycks handtaget alltid först uppåt och släpps sedan tillbaka till ursprungsläget innan nyckeln kan vridas om.

ASSA 1956

Några av våra många modeller av enkel- och pardörrar

Kronfonster - ytterdörr TFS1

TFS1

Helglasad dörr med dubbelsidigt personsäkerhetsglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen ger ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

Kronfonster - ytterdörr TFS2

TFS2

Dörr med vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

Kronfonster - ytterdörr TFS3

TFS3

Dörr med vacker spegelpanel på nedre halvan. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Stående glasavdelande post separerar dörrbladet. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

Kronfonster - ytterdörr TFS4

TFS4

Dörr med vacker spegelpanel på nedre halvan. Klassisk allmogeprofil på karm och båge.  Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

Kronfonster - ytterdörr TFS5

TFS5

Dörr med vacker spegelpanel på nedre halvan. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Stående glasavdelande post separerar dörrbladet. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

Kronfonster - ytterdörr TFS6

TFS6

Dörr med vacker spegelpanel på nedre halvan. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Stående glasavdelande post separerar dörrbladet. Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

Kronfonster - ytterdörr TFS7

TFS7

Dörr med vacker spegelpanel på nedre halvan. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Stående glasavdelande post separerar dörrbladet. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

Kronfonster - ytterdörr TFS8

TFS8

Dörr vackert profilerad spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Stående glasavdelande post separerar dörrbladet. Friktionsbroms är standard och kan väljas bort utan tilläggskostnad.

Kronfonster - ytterdörr TFD1

TFD1

Klassisk pardörr med intilliggande fast sidoljus. Dörren kännetecknas av en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD2

TFD2

Pardörr med asymmetriska dörrblad. Dörren kännetecknas av en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD3

TFD3

Pardörr med klassiska speglar och övre horisontellt klarglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD4

TFD4

Klassisk pardörr med intilliggande fast sidoljus. Dörren kännetecknas av en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD5

TFD5

Klassisk pardörr med inlägg av klarglas. Dörren kännetecknas av en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD6

TFD6

Pardörr med längre bröstningspanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Dubbelsidigt personsäkerhetsglas ingår som standard. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD7

TFD7

Pardörr med klassisk känsla. Dörren förses klarglas i övre delen och med nedre spegelpanel i vackert utförande. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD8

TFD8

Traditionell pardörr med övre sektionen i klarglas. Nedre delen förses med en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD9

TFD9

Elegant  pardörr med matchande fasta sidoljus. Dörren kännetecknas av en vacker spegelpanel och en övre del med klarglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD10

TFD10

Helglasad pardörr med stående postar. Personsäkerhetsglas insida och utsida ingår som standard. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD11

TFD11

Pardörr med asymmetriska dörrblad. Aktivt dörrblad förses med glasavdelande, stående post vilket ger dörren 3 sektioner. Dörren är helglasad och förses med dubbelsidigt personsäkerhetsglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD12

TFD12

Traditionell pardörr med övre vertikalt klarglas. Dörren kännetecknas av en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD13

TFD13

Klassisk pardörr med asymmetriska dörrblad. Dörren förses med en vacker spegelpanel och ett övre vertikalt klarglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD14

TFD14

Klassisk pardörr med intilliggande fast sidoljus. Dörren kännetecknas av en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD15

TFD15

Klassisk pardörr med asymmetriska dörrblad. Dörrens övre del förses med klarglas och nedre delen förses med en vacker spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD16

TFD16

Helglasad pardörr med horisontell glasavdelande post. Under posten installeras dubbelsidigt personsäkerhetsglas.Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD17

TFD17

Klassisk pardörr med vacker spegelpanel och vertikalt klarglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD18

TFD18

Pardörr med fast överljus. Dörren förses med klarglas i övre sektionen och en nedre spegelpanel. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD19

TFD19

Elegant pardörr med asymmetrisk fördelning. Aktivt dörrblad har en klassisk spegelpanel och passivt en övre sektion med spröjsat klarglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD20

TFD20

Pardörr med en vacker spegelpanel och övre klarglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD19

TFD19

Elegant pardörr med asymmetrisk fördelning. Aktivt dörrblad har en klassisk spegelpanel och passivt en övre sektion med spröjsat klarglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.

Kronfonster - ytterdörr TFD21

TFD22

Stilren pardörr med stor ljusöppning och klassisk spegel. Personsäkerhetsglas insida och utsida ingår som standard. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel. Klarglaset går att ersätta med frostad yta eller ornamenterat insynsskyddat glas.

Kronfonster - ytterdörr TFD21

TFD21

Helglasad enkeldörr med intilliggande fasta sidoljus och övre fast överljus. Dörren har i likhet med de fasta sidoljusen dubbelsidigt personsäkerhetsglas. Klassisk allmogeprofil på karm och båge. Spröjsen i glaset ett glasavdelande intryck genom att limmas i flera skikt (utanpå glasen och emellan). Friktionsbroms är standard på aktivt dörrblad och kan väljas bort utan tilläggskostnad. Passivt dörrblad förses med låsning genom kantregel.