Pojke i fönster Ljusinsläpp

Ljuset spelar en viktig roll i våra liv, ungefär 80% av människans sinnesintryck kommer via seendet. Ljuset påverkar hur pigga vi känner oss och hur väl vi sover om natten. Det kanske inte är så konstigt att problem med nedstämdhet, sömn och humör ökar i takt med att mörkret sänker sig över landet. Och tyvärr är årstidsbunden depression relativt vanligt förekommande i Norden

I takt med att mängden ljus ökar så reagerar kroppen genom att man känner sig mer alert och vaken vilket i sig leder till ett ökat välbefinnande. Att må bättre har i sin tur en positiv effekt på trivsel och prestationsförmåga. Dessutom så styr skillnaden mellan mörker och ljus vår dygnsrytm något som har stor påverkan på kroppens hormonbalans, ämnesomsättning och återhämtning. Genom användandet av inomhusbelysning så skapas förutsättningar för att styra och få kontroll på den denna övergång. Att välja fönster med ett stort ljusinsläpp bidrar till att vi känner oss mindre trötta och energilösa. 

Man har kommit fram till att det framförallt är bristen på dagsljus under de tidiga morgontimmarna som påverkar oss negativt. Vetenskapliga forskningsrapporter visar att eftersom vi i Sverige vistas mer inomhus än utomhus under vintersäsongen så är tillgången av dagsljus inomhus av betydande vikt för en bra hälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten så är det är inte ovanligt att en förvärvsarbetare i Sverige tillbringar så mycket som 80 – 90% av dygnet inomhus. Det är därför viktigt hur bostaden utformas med hänsyn till fönster och ljusinsläpp.

Bygga nytt eller renovera bostaden 

När man planerar placeringen av fönster i bostaden så finns det flera faktorer att ta med i beaktande. Stora fönsterpartier eller altandörrar för mycket ljusinsläpp, placering i förhållande till grannar och väderstreck för att nämna några.

  • Ju större fönster – desto mer ljusinsläpp. Finns det möjlighet att öka dimensionen på de nuvarande fönstren?
  • Panel istället för glas gör att insläppet av ljus minskar. Stora fönster utan panel ger ett maximalt ljusinsläpp.
  • Undvik överhäng i form av balkonger eller tak vilket skymmer ljuset i de fönster som finns på våningen under.
  • Väggpartier med många fönster.
  • Tunna profiler ger ett bra ljusinsläpp och skapar en fin stämning.

Välj rätt fönster

Som det mesta så har fönster utvecklats över tid. Trender och stilar förändras samtidigt som utvecklingen går framåt. På 1600- och 1700-talet var det bara möjligt att tillverka små glasrutor som man sedan satte samman med hjälp av spröjsar till ett stort fönster. I början av 1900-talet klarade man av att framställa större glaspartier vilket ledde till att man började göra fönster där den nedre delen tillverkades med hela glasrutor och endast en båge av små spröjsade rutor fanns kvar på fönstrets övre del. Det var både ekonomiska och stilmässiga skäl till att man gjorde så. Numera kan fönster se ut på olika sätt. Det finns en mängd alternativ för dig som vill planera hemmet för ett ökat ljusinsläpp men samtidigt stänga ute kylan.

Skjutdörrar är perfekta att använda mot en altan, veranda eller uteplats. Skjutdörrar har inte bara ett fantastiskt ljusinsläpp utan går också att öppna och på så sätt binder de samman inom- och utomhus miljön. Ett annat alternativ för att maximera ljusinsläpp och skapa en samhörighet mellan trädgård och bostad är vikdörrar. Vik – och skjutdörrar kan fås med eller utan spröjsar och fasta poster så att de ska passa in med husets övriga stil och bibehålla dess karaktär. En panel är en fast del som delar glaset och den är kraftigare än spröjs. Spröjsar kan sitta också vara glasdelande men är i regel tunna och släpper därmed in mer ljus än en panel.

Söker du ett allmoge– eller kulturfönster så bör profiler och spröjsar vara smala och tunna för att bevara den klassiska känslan och släppa in rejält med dagsljus. För det arkitektritade huset med stilren och modern design passar det bra med ett fönster som har smala profiler och raka linjer viket garanterar ett maximalt ljusinsläpp.  

Dagsljus eller bristen på dagsljus påverkar oss mer än vad man kanske är medveten om. Ur en hälsoaspekt är de svårt att helt kompensera brist på dagsljus med elektriska ljuskällor men med stora och rätt placerade fönster går det att skapa ett ljust och fint hem. Ju mer dagsljus man exponeras för desto mindre stressad blir man. En annan positiv effekt är att den kognitiva förmågan stärks vilket gör att vi har lättare att för att koncentrera oss. Minne, problemlösning och rumsuppfattning fungerar bättre. Så att investera i bra fönster är en god idé för en ökad livskvalitet!

 

Läs mer om våra fönster   Beräkna pris på fönster
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this