Fönstret ENERGI från Kronfönster, fönstret med fyra glas

Fönstret Energi från Kronfönster är ett PVC-fönster med 4-glas, något som är sällsynt på den Svenska marknaden. Fönstret har ett extremt u-värde 0,3 på glaset. Hela fönsterkonstruktionen klarar ett u-värde på 0,6.

Kronfönster Energi är tillverkat med den senaste energibesparande tekniken. Vi tillverkar med eller utan stålkärna, med 3 tätningslister och med isolerpaketet som standard.

Fönstret Energi finns även att få med 3 glas, då heter det Polaris och har liknande uppbyggnad som Energi. Polaris är troligtvis Sveriges mest sålda PVC-fönster och kännetecknas av marknadsledande garantier (50 år mot blekning, 15 år glas, 10 år beslag) och mycket bra prestanda på 0,79 för konstruktionen, glaset Ug = 0,5. Polaris är marknadstestat av Boverket och testvärden för U-värde, vindbelastning (utsatthet för vind), lufttäthet, vattentäthet, ljudvärde och annan viktig data har därmed bekräftats av myndighetens testorgan. Du kan läsa mer om Polaris här: https://www.kronfonster.se/pvc-fonster-polaris-sverigefonstret/.

Priser på Polaris hittar du i vår webbutik: https://www.kronfonster.se/produkt-kategori/fonster/inatgaende-fonster?filter_modell=polaris&query_type_modell=or